Група ХАЛЕЙ
Екзопланети и малки тела от Слънчевата система

Ментори: Венцислав Крумов, Александър Попов
Мария С., Мелиса, Йоанна К., Катерина, Тодор

Част от резултатите: Регистриране на пасаж на екзопланета TOI-1259b и проследяване на астероида 12246 Плиска

Група ХЪБЪЛ
Активни галактични ядра, звездни купове и нови в галактиката Андромеда

Ментор: Евелина Захариева
Константин, Илия, Галимира, Мартин, Диана

Част от резултатите: Фотометрия на блазара BL Lac и диаграма цветови индекс – звездна величина на кълбовидния куп М11

Група ХЮЙГЕНС
Свръхнови в близки галактики, активни галактични ядра и малки тела от Слънчевата система

Ментори: Александър Тодоров, Петя Янчулова Мерика-Джоунс|
Петроний, Свитлана, Лев, Виктория, Мария П.

Част от резултатите: Галактиката М51, наблюдавана за SN. Проследяване на кометата C/2023 E1 ATLAS

Група ОТО ЩРУВЕ
Екзопланети

Ментор: Трифон Трифонов
Боян, Мариана, Валери, Татяна, София

Част от резултатите: Регистриране на пасаж и изчисляване на параметри за екзопланетата WASP-2b

Група ЯН ООРТ
Екзопланети и регистриране на прах в галактики

Ментор: Петър Ефтимов
Габриела, Десислава, Йоанна Н., Христо, Преслава

Част от резултатите: Регистриране на пасаж на екзопланета HAT-P-5 и регистриране на прах в галактиката М31

Група КОПЕРНИК
Променливи звезди и малки тела от Слънчевата система

Ментори: Николай Теохаров, Евгени Овчаров
Ивана, Мария Х., Мартина, Нора, Теодора

Част от резултатите: Фотометрия на променливата звезда от тиn RR Lyr TW Her и проследяване на астероида 5199 Dortmund