В школата „Проф. Марин Бъчеваров“ от 16 до 23 юли 2022 г. се включиха 22 ученици от цялата страна, приети след кандидатстване, и трима студенти от първи курс „Астрофизика, метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ. Лекторите и менторите са от катедра „Астрономия“, катедра „Метеороголия и геофизика“ към СУ, НАСА – САЩ, Макс Планк Институт – Германия, Института по астрономия с НАО – БАН, НИМХ, Института за космическия телескоп Джеймс Уеб – САЩ, Астрономическа асоциация – София и Сдружение Звездно общество.