Светлинното замърсяване е сред най-съществените пречки за реализиране на професионални астрономически наблюдения. Поради тази причина изборът на място за провеждане на лятната школа „Проф. Марин Бъчеваров“ бе направен след обширно проучване. Благодарение на отдалечеността от големи населени места и надморската височина от близо 1600 метра, районът на комплекс „Три Буки“ е едно от най-тъмните места в България. Според различни уеб-сайтове за светлинно замърсяване нощното небе над комплекса е по-тъмно дори от това над НАО Рожен. Налични са всички предпоставки за изпълнението на разнообразни астрономически задачи в рамките на школата.

Астрономически изображения и научни резултати от школата през 2022 г.