Малка част от астрофотографиите, получени по време на школата.