физик Нина Атанасова Танева

Адрес: В52 Физически Факултет

бул. „Джеймс Баучър“ 5

София 1164

Тел: 81-61-717

e-mail: nkoleva at phys.uni-sofia.bg

Области на интерес

Извънгалактична Астрономия

Местна група галактики

Звездни населения и асоциации в М33

Формиране и еволюция на звездни купове и асоциации

 

Професионален опит

2005 г. – до сега     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Образование

2005 г. – 2009 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

2002 г. – 2003 г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

1998 г. – 2002 г.    бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Публикации

Езици

английски език; френски език; руски език

Допълнителна Информация/Награди/Конференции

Участие в лятна школа по Астрономия – NEON Observing School, 2006, Обсерватория de Haute Provance, Франция

Участие в лятна школа по Астрономия – „Evolution of galaxies and their large environment“, 2006, Германия