Успешно премина практиката по „Астрофотография“ на студентите от МП „Астрономия и популяризация на астрономията“

Между 26 и 30 септември в НАО Рожен и Пампорово се състоя основната част от практическия курс „Астрофотография“ за студентите, обучаващи се във втори курс на магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“.

 

Акцент в практиката бе реализирането на наблюдения на различни обекти по нощното небе с няколко наблюдателни системи. Към използваните телескопи (50/70 см Шмид, 20 см Шмид-Касегрен, 20 см Нютон, и 15 см Шмид-Касегрен) бяха монтирани професионални астрономически камери, както и фотоапарат. През първите две вечери от практиката метеорологичните условия позволиха провеждането на наблюдения. В лекционно-семинарната част бяха включени детайли в заснемането на небесни обекти с различна техника и при различни условия, необходимостта от прецизно планиране на наблюдателна програма, важността на заснемането и прилагането на корекционни изображения, ежедневните и ежегодни явления по небето. Част от получените кадри бяха обработени от участниците в практиката.