Радиотелескопът на катедра „Астрономия“ отново е напълно функциониращ

Радиотелескопът SRT (Small Radio Telescope), закупен през 2006 г. по проект  за подпомагане на практическото обучение на студенти и докторанти в катедра „Астрономия“ към ФзФ, СУ, отново е напълно функциониращ, благодарение на Vivacom.

Радиотелескопът е с управляема параболична антена и работи в L band честотен диапазон – 1370-1800 MHz. Настроен е да регистрира излъчване на 21 см дължина на вълната, която е линията на неутралния водород.

На база на сключен договор за дарение с Vivacom, СУ „Св. Кл. Охридски“, разположи радиотелескопа в антенното поле на сателитна станция Плана с възможност за дистанционно управление на съоръжението. Основни компоненти бяха ремонтирани, възстановени и подменени. Тестовете, проведени през последните дни, показаха, че телескопът работи с пълния си капацитет.

Vivacom предоставя като дарение и интернет свързаност на САО Плана в Геодезическата обсерватория на БАН с цел дистанционно управление на оптичния телескоп на катедра „Астрономия“.

Катедра „Астрономия“ изказва благодарност на Vivacom и специално на Владимир Рангелов, инж. Анатоли Димитров, Даниел и Албена Рахневи за цялостната организация, подкрепа и безрезервната професионална помощ!