Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се сдоби с нов 8-инчов (20 см) Шмид-Касегрен телескоп, подходящ както за обучение и демонстрации, така и за астрофотография. Закупен е също така и бинокъл 20 х 80 със статив. Инструментите са марка Celestron, а използваните средства са изцяло от таксите на студентите от магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“. Техниката ще бъде използвана основно за студентски практически занятия. Допълнително ще подпомогне и реализирането на наблюдения по време на публични събития.