Катедра „Астрономия“ с нови наблюдателни уреди за обучение и демонстрации

Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се сдоби с нов късофокусен 8-инчов (20 см) Нютон телескоп, далекоглед 100 мм с f/5.4, както и слънчев филтър. Техниката е подходяща както за обучение и демонстрации, така и за астрофотография. Инструментите са марка Celestron, а финансирането им се покрива изцяло от таксите на студентите от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“. Новите наблюдателни уреди, заедно със закупените по същия начин преди година бинокъл и 20 см Шмид-Касегрен телескоп, ще обезпечават провеждането на студентски практически занятия, както и реализирането на наблюдения по време на публични събития и на летни обучения и школи.