Любов Маринкова, редовен докторант в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет, е сред трите жени-учени, удостоени с престижната награда на националната програма „За жените в науката“ 2020.

За десета поредна година бяха присъдени стипендиите по програмата „За жените в науката“ на ЮНЕСКО и L’Oréal България в партньорство с Националната комисия на Юнеско за България и СУ „Св. Климент Охридски“. Стипендиите в размер на 5000 евро се дават на млади жени-учени с високи научни постижения в областта на естествените науки, с цел да подпомогнат тяхната изследователска работа в България, да отличат научния им потенциал и да ги мотивират да продължават да се занимават с научна дейност. В националния конкурс през 2020 г. участваха над 50 жени-учени. Престижната стипендия беше присъдена на:

    •  Д-р Радослава Бекова, по тема „Изследване степента на замърсяване на българското Черноморие“;
    •  Д-р Искра Колева, по тема „Изследване на свойствата на катализаторите и намаляване на вредните емисии в околната среда“;
    •  Любов Маринкова, по тема „Изучаване на еволюцията на молекулярните облаци и зараждането на звездите“.

Любов Маринкова е редовен докторант по астрономия и астрофизика от 2018 г., с ръководител доц. д-р Тодор Велчев. Тя е член на единствената група по звездообразуване у нас, функционираща към катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът, с който Любов печели стипендията „За жените в науката“, е насочен към изучаване на ранната еволюция и структурата на молекулярните облаци и ще хвърли ценна светлина върху сложния въпрос: „Къде и как се раждат звездите?“. Тематиката се радва на засилен интерес от научни групи по целия свят и представлява голямо предизвикателство за един млад учен.

Престижното отличие бе присъдено на официална онлайн церемония на 8 декември, със специалното участие на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Стипендията се присъжда за втори път на жена учен от катедра „Астрономия“. През 2015 г. д-р Антония Вълчева, сега доцент в катедрата, бе удостоена с наградата за работата си по тема „Търсене и изследване на променливи обекти в галактиката М31“.