Програма за кръжок и събития
март – май 2023 г.

09 март 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
МАГНИТНИ ПОЛЕТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
гл. ас. д-р Милен Цеков
катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

16 март 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ПРОЕКТЪТ EXORESTART: ТЪРСЕНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКЗОПЛАНЕТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
д-р Трифон Трифонов
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия

23 март 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ТАЙНИТЕ НА МЕЖДУЗВЕЗДНИЯ ПРАХ
д-р Петя Янчулова Мерика-Джоунс
Научен институт за Космическия телескоп (STScI), Балтимор, Мериленд, САЩ

30 март 2023 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Наблюдения с телескоп, при ясно небе
Представяне на книгата „ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2023“,
Пенчо Маркишки
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт по астрономия с НАО, БАН.

06 април 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ТЪРСЕНЕ НА ЕКЗОПЛАНЕТИ И ЖИВОТ ИЗВЪН ЗЕМЯТА
доц. д-р Владимир Божилов
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

20 април 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
СИМБИОТИЧНИТЕ ЗВЕЗДИ – УНИКАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ЗВЕЗДНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
доц. д-р Кирил Стоянов
Институт по астрономия с НАО, БАН

22 април 2023 г. (събота), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
Програма с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции в рамките на
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ

29 април 2023 г. (събота), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
Програма с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции в рамките на
ПРОЛЕТЕН СВЕТОВЕН ДЕН НА АСТРОНОМИЯТА

04 май 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
НОВИ РАДИО НАБЛЮДЕНИЯ НА СЛЪНЦЕТО И НЕГОВАТА АКТИВНОСТ С LOFAR
доц. д-р Камен Козарев
Институт по астрономия с НАО, БАН

11 май 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ТЕЖКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: ОТ ЗВЕЗДНИТЕ НЕДРА ДО ЯДРЕНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ И ОБРАТНО
доц. д-р Стефан Лалковски
катедра „Ядрена техника и ядрена енергетика“ – присъединена към катедра „Атомна физика“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

18 май 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
СВРЪХМАСИВНИ ЧЕРНИ ДУПКИ
Венцислав Петров
магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“