Програма за кръжок и събития
април – юни 2022 г.

 

07 април (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ – СЕГА НАКЪДЕ?
Никола Каравасилев

14 април (четвъртък), 19:30 ч., Астрономическа обсерватория
Наблюдения с телескоп, при ясно небе
ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2022“
Пенчо Маркишки
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ; ИА с НАО, БАН

28 април (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ЖИВОТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – ГРАНИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ
гл. ас. д-р Петър Ефтимов
Биологически факултет, СУ

30 април (събота), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
Програма в Астрономическата обсерватория с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции

07 май (събота), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
ПРОЛЕТЕН СВЕТОВЕН ДЕН НА АСТРОНОМИЯТА
Програма в Астрономическата обсерватория с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции

12 май (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ЛОВЦИ НА СЛЪНЧЕВИ ЗАТЪМНЕНИЯ
гл. ас. д-р Цветан Цветков
Институт по астрономия с НАО, БАН

19 май (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАШИННОТО ОБУЧЕНИЕ В АСТРОНОМИЯТА
гл. ас. д-р Орлин Станчев
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ

26 май (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ПЛАНЕТИ И ЖИВОТ: НОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
проф. Димитър Съсълов
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Harvard University, Department of Astronomy

02 юни (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ТЪМНА МАТЕРИЯ
проф. дфзн Леандър Литов
катедра „Атомна физика“, ФзФ, СУ