Програма за кръжок
януари – юни 2020 г.

 

30 януари 2020 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе
ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2020, представяне на книгата на Пенчо Маркишки, оптик в ИА с НАО, БАН; катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

06 февруари 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Слънце и слънчева активност
доц. д-р Никола Петров, ИА с НАО, БАН

 

13 февруари 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Цветовете в Космоса
Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия

 

20 февруари 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Дистанционни наблюдения на Земята от Космоса
доц. д-р Елисавета Пенева , ръководител катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ

 

27 февруари 2020 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе
КОСМИЧЕСКИТЕ ТЕЛЕСКОПИ В ОРБИТА ОКОЛО ЗЕМЯТА, Гроздан Грозев, Студент-магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“, катедра „Астрономия“, СУ „Св. Климент Охридски“05 март 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Физиката на градивните клетки на материята: Лабораторията ISOLDE в CERN
д-р Динко Атанасов , CERN

 

12 март 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ
Животът преди и след Земята – ОТЛАГА СЕ
чл. кор. проф. дхн Николай Денков, Факултет по химия и фармация, СУ

 

19 март 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Метеоритите, които промениха света – ОТЛАГА СЕ
Георги Пенев, Българско метеоритно общество

 

26 март 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Лесно ли е да направиш звезда? – ОТЛАГА СЕ
доц. д-р Тодор Велчев, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ

 

02 април 2020 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория – ОТЛАГА СЕ
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе

09 април 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Гравитационни лещи: Тайните очила на Вселената – ОТЛАГА СЕ
гл. ас. д-р Галин Гюлчев, катедра „Теоретична физика“, ФзФ, СУ

 

25 април 2020 г., 16:00 – 22:00 часа, Астрономическа обсерватория
Ден на отворените врати на Физическия факултет – ОТЛАГА СЕ
Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции

 

02 май 2020 г., 16:00 – 22:00 часа, Астрономическа обсерватория
Световен ден на астрономията – ОТЛАГА СЕ
Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции

 

21 май 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Съвременни методи за откриване и характеризиране на екзопланети – ОТЛАГА СЕ
д-р Трифон Трифонов, Институт по астрономия „Макс Планк“

 

04 юни 2020 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Тайните на нощното небе в поляризирана светлина – ОТЛАГА СЕ
проф. дфзн Асен Пашов, катедра „Оптика и спектроскопия“, ФзФ, СУ