Програма за кръжок
януари – юни 2019 г.

31 януари 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Звездна магнитометрия
проф. дфн Асен Пашов, ръководител на катедра „Оптика и спектроскопия“, ФзФ

07 февруари 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Гравитационни вълни
Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия

 

14 февруари 2019 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе
ЖИВОТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА: ВЪПРОС НА КЪСМЕТ?, Борислав Михайлов,студент-магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията”, катедра „Астрономия“, ФзФ

 

21 февруари 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Марсотресения
гл. ас. д-р Милен Цеков , катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ

 

07 март 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Археоастрономия и археоурбанистика
доц. д-р Любомир Цонев, Институт по физика на твърдото тяло, БАН

 

14 март 2019 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе
ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2019, представяне на книгата на Пенчо Маркишки, оптик в ИА с НАО, БАН; катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

21 март 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
15 години наблюдения във високите енергии: Какво открихме с телескопите MAGIC?
Милен Минев, докторант към катедра „Астрономия“ / физик ИЯИЯЕ – БАН

 

28 март 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Вселена и елементарни частици
доц. д-р Венелин Кожухаров, катедра „Атомна физика“, ФзФ

 

04 април 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Тъмната страна на Вселената
проф. дфзн Леандър Литов, катедра „Атомна физика“, ФзФ

 

11 април 2019 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе
ЛУНАТА, Венцислав Петров, магистър „Астрономия и популяризация на астрономията“, катедра Астрономия

 

18 април 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Астрономия в Южната Европейска Обсерватория и защо човечеството има нужда от една фундаментална наука за космоса
д-р Валентин Иванов, Европейска Южна Обсерватория

 

20 април 2019 г., 16:00 – 22:00 часа, Астрономическа обсерватория
Ден на отворените врати на Физическия факултет
Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции

11 май 2019 г., 16:00 – 22:00 часа, Астрономическа обсерватория
Световен ден на астрономията
Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции

 

16 май 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Космическо време и космически климат
доц. д-р Росица Митева, ИКИТ, БАН

 

06 юни 2019 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Плазмени двигатели за космически апарати – световни и български разработки
Стоил Иванов, докторант в катедра „Радиофизика и електроника“