Програма за кръжок
октомври
– ноември 2018 г.

18 октомври 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Вселената след Стивън Хокинг
Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия, докторант към катедра Астрономия

25 октомври 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Нано-спътници
доц. д-р Пламен Данков , катедра Радиофизика и електроника

 

 

08 ноември 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Квантовите компютри – поглед отвъд границите на възможното
чл.-кор. проф. дфн Николай Витанов, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател в катедра Теоретична физика

 

15 ноември 2018 г., Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе

 

22 ноември 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Формиране на силов интелект
Теодосий Теодосиев – Тео, дългогодишен преподавател по физика, обучил повечето български медалисти в международните олимпиади по физика

 

29 ноември 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Гама-телескопите – уникален поглед към горещата Вселена
доц. д-р Стефан Лалковски, катедра Ядрена техника и ядрена енергетика

 

06 декември 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или A207, ФзФ
Метеоритите – как да ги разпознаем и къде да ги търсим
Георги Пенев, Българско метеоритно общество