Програма за кръжок
април – май 2018 г.

12 април 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
БЪЛГАРИЯ – КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА
доц. д-р инж. Таня Иванова, Института за космически изследвания и технологии, БАН

19 април 2018 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
ПРАКТИЧЕСКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА APT – ASTRO PHOTOGRAPHY TOOL 
Ивайло Стойнов, Сдружение Звездно Общество
Разговори за актуални астрономически открития и събития, както и наблюдения с телескоп, при ясно небе

 

 

21 април 2018 г., 16:00 часа до 22.00 часа, Астрономическа обсерватория
СВЕТОВЕН ДЕН НА АСТРОНОМИЯТА
Кратки популярни лекции и наблюдения на Слънцето и Луната, при ясно небе

 

28 април 2018 г., 16:00 часа до 22.00 часа, Астрономическа обсерватория
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Кратки популярни лекции и наблюдения на Слънцето и Луната, при ясно небе

 

10 май 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ЕКЗОПЛАНЕТНИ СИСТЕМИ: РЕД И ХАОС ОКОЛО ЗВЕЗДИТЕ
д-р Трифон Трифонов, Институт по астрономия „Макс Планк“

 

31 май 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
НОВИ – ВНЕЗАПНО ПОВИШАВАНЕ НА БЛЯСЪКА
доц. д-р Евгени Овчаров,катедра Астрономия, Физически факултет