Програма за кръжок
февруари
– март 2018 г.

01 февруари 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ПРОГРАМА КОПЕРНИК: ПОГЛЕД КЪМ ЗЕМЯТА ОТ КОСМОСА
доц. д-р Елисавета Пенева, катедра Метеорология и геофизика, ФзФ

08 февруари 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
МЕЖДУЗВЕЗДНИТЕ МОЛЕКУЛЯРНИ ОБЛАЦИ – ОПРЕДЕЛЯЩАТА РОЛЯ НА ГРАВИТАЦИЯТА, АКРЕЦИЯТА И ТУРБУЛЕНТНОСТТА В ГАЗОВИТЕ ФРАКТАЛИ
гл. ас. д-р Сава Донков, катедра Приложна физика, Факултет по Приложна Математика и Информатика, ТУ – София

 

15 февруари 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
МИСТЕРИЯТА НА БЛАЗАРИТЕ: АСТРОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ
гл. ас. д-р Владимир Божилов, катедра Астрономия, Физически факултет

 

22 февруари 2018 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
АСТРОНОМИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2018 г. 
Пенчо Маркишки,
катедра Астрономия, Физически факултет
Разговори за актуални астрономически открития и събития, както и наблюдения с телескоп, при ясно небе

 

01 март 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ
проф. дфн Стойчо Язаджиев, катедра Теоретична физика, Физически факултет

 

08 март 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
СЛЪНЦЕТО: РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА И НАСТРОЕНИЯ НА НАШАТА ЗВЕЗДА
гл. ас. д-р Росица Митева, Институт за космически изследвания и технологии при БАН

15 март 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ЛУНОТРЕСЕНИЯ
гл. ас. д-р Милен Цеков, катедра Метеорология и геофизика, Физически факултет

22 март 2018 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
КОСМИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА 
магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“, KА, ФзФ
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе

29 март 2018 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ПРАИСТОРИЧЕСКА АСТРОНОМИЯ: ПОГЛЕД МЕЖДУ НЕБЕТО И КАМЪКА
доц. д-р Алексей Стоев, Институт за космически изследвания и технологии при БАН