Програма за кръжок
април – юни 2017 г.

 

06 април 2017 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ТАЙНИТЕ НА ПЛАНЕТИТЕ ИЗВЪН СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
д-р Николай Николов, научен сътрудник в Университета Ексетър, Англия

 

20 април 2017 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
БАЗИСНА МЕТЕОРНА ФОТОГРАФИЯ
Пенчо Маркишки, астроном-техник към Институт по Астрономия с НАО, БАН

 

27 април 2017 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ФОРМИРАНЕ НА СИЛОВ ИНТЕЛЕКТ
Теодосий Теодосиев – Тео, дългогодишен преподавател по физика, обучил повечето български медалисти в международните олимпиади по физика

04 май 2017 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе

 

11 май 2017 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
ТЕЛЕСКОПИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ОПТИЧНИ СИСТЕМИ И ПАРАМЕТРИ – III ЧАСТ
Пенчо Маркишки, астроном-техник към Институт по Астрономия с НАО, БАН

 

18 май 2017 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
СВЕТЪТ НА ГАЛАКТИКИТЕ
ас. д-р Орлин Станчев, Катедра Астрономия, ФзФ

 

01 юни 2017 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе

 

08 юни 2017 г., 19:30 часа, Зала А205 или А207, ФзФ
СВЕТЛАТА СТРАНА НА ВСЕЛЕНАТА
гл. ас. д-р Стефан Лалковски, катедра Атомна физика, Физически факултет