Програма за кръжок
май – юни 2016 г.

 

05 май 2016 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

12 май 2016 г., 19:30 часа, Зала А315, Физически факултет
ГРАВИТАЦИЯ И ТУРБУЛЕНТНОСТ ИЛИ КАК ДА НАРИСУВАМЕ МОЛЕКУЛЯРЕН ОБЛАК В ДВА ЦВЯТА
Орлин Станчев, асистент към Катедра Астрономия

 

19 май 2016 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

26 май 2016 г., 19:30 часа, Зала А315, Физически факултет
НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ЗВЕЗДНИТЕ КУПОВЕ
Григор Николов, астроном в НАО-Рожен, ИА при БАН

02 юни 2016 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

09 юни 2016 г., 19:30 часа, Зала А315, Физически факултет
ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ И БЕБЕТА-ВСЕЛЕНИ
гл. ас. д-р Владимир Божилов, Кат. Астрономия, гл. ред. на сп. ВВС ЗНАНИЕ

16 юни 2016 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

23 юни 2016 г., 19:30 часа, Зала А315, Физически факултет
МАГНЕТИЗЪМ ПРИ ЗВЕЗДИ ГИГАНТИ
д-р Светла Цветкова, астроном в ИА с НАО, БАН