Програма за кръжок
ноември
– декември 2015 г.

5 ноември 2015 г., 19:15 часа, Зала А315, Физически факултет
ТАЙНИТЕ НА БЛАЗАРИТЕ: ФОТОМЕТРИЧНИ И ПОЛЯРИМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА АКТИВНИ ГАЛАКТИЧНИ ЯДРА ОТ БЪЛГАРИЯ 
гл. ас. д-р Владимир Божилов, Кат. Астрономия, гл. ред. на сп. ВВС ЗНАНИЕ

 

12 ноември 2015 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

19 ноември 2015 г., 19:15 часа, Зала А315, Физически факултет
ЗАГАДКИТЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ДВОЙНИ ЗВЕЗДИ: ИЗСЛЕДВАНЕ С ТЕЛЕСКОПИТЕ НА НАО РОЖЕН
доц. д-р Кирил Стоянов, Институт по Астрономия с НАО, БАН

26 ноември 2015 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

3 декември 2015 г., 19:15 часа, Зала А315, Физически факултет
КЪДЕ СЕ РАЖДАТ ЗВЕЗДИТЕ? МОЛЕКУЛЯРНИТЕ ОБЛАЦИ В НАШАТА ГАЛАКТИКА
доц. д-р Тодор Велчев, Катедра Астрономия

10 декември 2015 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

17 декември 2015 г., 19:15 часа, Зала А315, Физически факултет
ТАМ, КЪДЕТО СЕ РАЖДАТ ЗВЕЗДИТЕ – МОЛЕКУЛЯРНИТЕ ОБЛАЦИ КАТО ФРАКТАЛИ
гл. ас. д-р Сава Донков, Катедра Приложна физика, Технически Университет