Програма
септември 2021

23 септември (четвъртък), 19.30 ч., Астрономическа обсерватория
„СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЕКЗОПЛАНЕТИ“
д-р Трифон Трифонов
Институт „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия

30 септември (четвъртък), 19.30 ч., Астрономическа обсерватория
„РАЗВИТИЕТО НА РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ LOFAR-BG“
доц. д-р Камен Козарев
Институт по астрономия с НАО към БАН