Програма
август 2021 г.

10 август (вторник), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ЛЕСНО ЛИ Е ДА НАПРАВИШ ЗВЕЗДА?
доц. д-р Тодор Велчев
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ

12 август (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ПЛАНЕТИ ОКОЛО ДВОЙНИ ЗВЕЗДИ И МНОЖЕСТВЕНИ ЗВЕЗДНИ СИСТЕМИ
д-р Веселин Костов
NASA, SETI Institute

17 август (вторник), 19:30 ч., Астрономическа обсерватория
Наблюдения с телескоп, при ясно небе
ПРЕДСТОЯЩИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ И СЪБИТИЯ
Пенчо Маркишки
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ; ИА с НАО, БАН

19 август (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
МЕТЕОРИТИТЕ, КОИТО ПРОМЕНИХА СВЕТА
Георги Пенев
Българско метеоритно общество

26 август (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ГРАВИТАЦИОННИ ЛЕЩИ: ТАЙНИТЕ ОЧИЛА НА ВСЕЛЕНАТА
доц. д-р Галин Гюлчев
катедра „Теоретична физика“, ФзФ, СУ

31 август (вторник), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
ТАЙНИТЕ НА НОЩНОТО НЕБЕ В ПОЛЯРИЗИРАНА СВЕТЛИНА
проф. дфзн Асен Пашов
катедра „Оптика и спектроскопия“, ФзФ, СУ