Институтът по астрономия с НАО, БАН, заедно с Технически университет – София и катедра „Астрономия“ към СУ започват изграждане на българска наблюдателна станция на пан-европейския радиотелескоп LOFAR

           

LOFAR (Low Frequency Array) е нискочестотен радио телескоп (10-250 MHz), разработен от холандския Институт по радио астрономия (ASTRON) за изследване на ранната и далечна Вселената, слънчевата активност, и земната атмосфера. LOFAR се състои от голям брой иновативни наблюдателни станции с антени тип фазирана решетка из цяла Холандия и част от Европа, свързани с оптична високоскоростна връзка.

Създаване на българска LOFAR станция и участие в мрежата на LOFAR ще даде възможност на български и чуждестранни учени и студенти да се развиват и допълнят отличните си оптични изследвания с авангардни радио наблюдения. Тази уникална инфраструктура ще спомогне международни сътрудничества, развитие на научните ни компетенции в областта, и трансфер на високотехнологични знания към индустрията. Това ще бъде първата LOFAR станция в южна и източна Европа, която ще подобри разделителната способност и покритието на международния LOFAR телескоп.

Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020-2027 (договор Д01-389/18.12.2020 г.). Координатор е Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН, партньори в консорциума са Технически университет – София, и катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Уебсайт на проекта: www.lofar.bg