Информационни вечери относно магистърските програми – „Астрономия и популяризация на астрономията” и „Астрономия и астрофизика“ на 27 и 29 август

Във вечерните часове на 27 и 29 август 2021 г. преподаватели и студенти ще се срещнат с всички заинтересувани от магистърските програми „Астрономия и популяризация на астрономията” и „Астрономия и астрофизика“, предлагани от катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Заинтересуваните ще могат да се срещнат и поговорят, както с преподаватели от катедра Астрономия, така и с магистри, завършили наскоро или следващи в момента. Срещите са между 18:00 и 19:00 ч., като мястото на 27 август е във фоайето на сграда А на Физическия факултет (бул. „Джеймс Баучер“ 5), а на 29 август – е двора на Астрономическата обсерватория на СУ в „Борисовата градина“.

До 16 септември (за места, субсидирани от държавата) и до 28 септември (за обучение срещу заплащане) се приемат документи за магистърските програми „Астрономия и астрофизика“ и „Астрономия и популяризация на астрономията“. Подаването на документи е онлайн чрез платформата – https://phys.kmk.uni-sofia.bg. Повече информация може да откриете тук.

Очакваме Ви!