Общо 15 студенти от магистърските специалности на катедра „Астрономия“ завършиха успешно обучението си

След проведени защити на дипломни работи и държавен изпит през месец юли, общо 15 магистри към катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ завършиха успешно обучението си.

Трима студенти завършиха с дипломни работи с оригинален принос магистърската програма по „Астрономия и астрофизика“. Темите включват откритието на нова екзопланета, изследване на ярки сини променливи звезди и дискове около двойни звезди. Представените работи предстои да бъдат публикувани като научни статии в професионални астрофизични издания.

С дипломни работи основно с обзорен характер, но в някои случаи и със значителен оригинален принос на дипломанта, седем студенти завършиха иновативната интердисциплинарна магистърска програма по „Астрономия и популяризация на астрономията“. Темите обхващат най-различни обекти и явления, както и аспекти от изследването на близкия и далечния Космос и Земята. От тази година завършването на магистърската програма може да бъде и с държавен изпит, като този вариант бе предпочетен от общо петима души.

Катедра „Астрономия“ пожелава успешно прилагане на придобитите знания и умения на завършилите магистри.