Д-р Трифон Трифонов от Института по астрофизика „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия, е отличен от Гьотингенската академия на науките с Наградата за млади учени в областта на математиката и природните науки за 2020 г. 
Гьотингенската академия на науките, основaна през 1751 г., обединява около 400 международно признати научни авторитети и преподаватели от всички научни дисциплини от цял свят. С наградата си, Академията цели да мотивира изключителни млади учени и изследователи да продължат успешната си работа.

Наградата на д-р Трифонов е за „изключителната му работа върху изследванията на екзопланетите“. Екзопланети са всички планети, които обикалят в орбита около звезди извън Слънчевата система. Основните приноси на д-р Трифонов са върху наблюденията и откритията на екзопланети в мултипланетни системи, като основната му научна работа е насочена към изучаване на орбиталните и физичните характеристики на тези планети чрез числени методи и наблюдателни данни. Резултатите помагат за по-доброто разбиране на условията за образуване, стабилност и еволюция на екзопланетите.

Д-р Трифонов е завършил Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като бакалавър, след което защитава и магистърска степен по астрономия и астрофизика към катедра „Астрономия“. Защитава докторската си степен през 2014 г. в Института „Макс Планк“, след което работи като постдокторант в Университета на Хонконг, а от 2016 г. е част от катедра „Плането- и звездообразуване“ към Института „Макс Планк“ в Хайделберг.

С екипа на катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ д-р Трифонов поддържа активно партньорство, като участва в изграждането на Студентската астрономическа обсерватория „Плана“, а също партнира и в изследванията на нови в галактиката М31 и активни галактични ядра (с подкрепата на проект ДН18/10-11.12.2017 г. към ФНИ на МОН). Д-р Трифонов е и редовен гост на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“, а през 2019 г. е носител на успешен грант към катедрата по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН.