За трета поредна година катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ предоставя безплатна книга, достъпна онлайн, с автор Пенчо Маркишки. Гид на любителя астроном 2021 г. позволява на всеки любител не само да се подготви за астрономическите събития през 2021 г., но и да се запознае с тънкостите на любителската астрономия чрез няколко обширни научно-популярни статии.

„Гид на любителя астроном 2021“ съдържа информация за предстоящите през годината по-забележителни астрономически явления, като е отделено повече внимание на условията за тяхното наблюдение от България. Книжката съдържа и няколко авторски статии на различни теми от астрономията и астрономическата техника. Целта е тази информация да бъде полезна за широк кръг читатели, проявяващи интерес към астрономията при планирането на техните наблюдения. Изданието е отпечатано от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на договор Д01-383/18.12.2020 г. с МОН за проект „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“, част от Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.). Автор на книгата е Пенчо Маркишки, познат с постиженията си в оптиката, астрономията и астрофотографията. Същият е автор на множество статии в редица национални и чужди научнопопулярни издания. Пенчо Маркишки работи като оптик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и в катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Книгата „Гид на любителя астроном 2021“ е достъпна напълно безплатно оттук.

Лимитираният тираж на печатното издание ще бъде разпространено сред студенти и ученици в рамките на школи и кръжоци по астрономия, както и в библиотеки.

*За контакти:
markishki[at]mail.bg
evgeni[at]phys.uni-sofia.bg