доц. д-р Тодор Велчев
(ръководител катедра)

Адрес: В64 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

Тел: 02/81-61-414

e-mail: eirene[at]phys.uni-sofia.bg

Титуляр на курсове през уч. 2020/21 г.:

Обща Aстрофизика (АМГ)
Звездообразуване (АА)
Обща Астрофизика (АПА)
Възникване и еволюция на Вселената (АПА)
Астрофизика (Физика)

Области на интерес

Обща структура на молекулярните облаци: индикатори
Области на звездообразуване в нашата Галактика
Образувания в молекулярните облаци: сгъстявания и ядра
Моделиране на физиката и еволюцията на молекулярните облаци
Теория на звездообразуването: начална функция на звездните маси
Групировки на млади звезди

Заемани длъжности

09.2023 – досега   ръководител Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
11.2014 г. – досега 
  доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2006 г. – 11.2014 г.     главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2004 г. – 2006 г.          старши асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2001 г. – 2004 г.          асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1998 г. – 2001 г.          физик, Институт по Астрономия, БАН

Научни проекти

2020 – 2023  „Физично описание на турбулентни и гравитационно свързани образувания в молекулярните облаци във връзка с моделиране на общата им структура“ (финансиран от Германската фондация за научни изследвания DFG)
2020 –  Двустранно сътрудничество с групата по звездообразуване в Университета на Хамбург, Германия (финансирано от DAAD)
2018  „Анализ на разпределението на колонковата плътност в звездообразуващи молекулярни облаци“ (финансирано от ФНИ на СУ)
2018  „Отделяне и физически анализ на сгъстявания в молекулярния облак Rosette“ (финансирано от ФНИ на СУ)
2015 – 2018  „Физично описание на сгъстявания в молекулярните облаци във връзка с моделиране на общата им структура“ (финансиран от Германската фондация за научни изследвания DFG)
2013 –  Двустранно сътрудничество с групата по звездообразуване в Университета на Кьолн, Германия (финансирано от DAAD)
2011 – 2013  Установяване и развиване на двустранно сътрудничество с Института по теоретична астрофизика (ITA), Хайделберг, Германия (финансиран от Германската фондация за научни изследвания DFG
2008 – 2009  Научно-изследователски престой в Института по теоретична астрофизика (ITA), Хайделберг, Германия

 

Образование

2006 г.                     доктор по физика (ВАК)
1995 г. – 1998 г.      докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1989 г. – 1994 г.      магистър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици – английски език; немски език; руски език

Допълнителна информация

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)