Катедра Астрономия разполага с телескоп за наблюдения на слънчеви протуберанси, благодарение на дарение от фондация „Комунитас“ от 2018 г.