Консорциум CTA-MAGIC. Международно сътрудничество в сферата на астрофизиката на частиците
Финансиращ орган – Национална пътна карта за научна инфраструктура (2018-2022) към Министерството на образованието и науката (договор Д01-153/28.08.2018 г.)

      

Българската част от консорциума CTA-MAGIC се състои основно от екип от учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките, които имат значителен опит и участие в значимия астрофизичен експеримент MAGIC. Втората институция в консорциума е катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България и има за цел да осигури участие на българските учени в най-модерните световни астрофизични експерименти MAGIC и CTA.

Експериментите в астрофизика на частиците използват при детектирането огромни обеми от океаните или от земната кора дълбоко под повърхността, както и от атмосферата и космичното пространство. Това предполага взаимно влияние и тясно сътрудничество с науки като геофизика, океанология, науки за атмосферата, космически изследвания и др. Такива експерименти с необходимост обхващат най-новите достижения на науката и технологиите. Научната цел на експеримента е да се изследва т.н. „мистерия на Вселената“ – ежедневните избухванията на гама-лъчи в Космоса, откриването на нови космични източници на гама лъчи със свръхвисоки енергии, както и изследването на известните вече такива. За да постигне тази цел, астрофизичната международна колаборация MAGIC създаде и експлоатира най-големия до скоро детектор на космични гама-лъчи в света.

Очакваният принос от страна на България е привличането, обучението и въвеждането на нови млади учени в изследванията в CTA-MAGIC, активно участие в реални екперименти в консорциума и предшестващи, едновременни и/или последващи оптични наблюдения от САО Плана.