Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн
Финансиращ орган – Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор ДН18/10-11.12.2017 г.)

      

Проектът включва изследване на ярки и силно променливи обекти, като активни галактични ядра, нови и ярки сини променливи (LBV) звезди. Реализирането на тези изследвания ще стане главно чрез иновативни подходи и методи, като например:

1) изследване на активни галактични ядра (АГЯ), в частност отражателна картография чрез широкоивични стандартни и нестандартни средноивични филтри. Подобна задача ще бъде извършена за пръв път в световен мащаб и резултатите от нея ще бъдат приложими и към голям брой проблеми от други области на астрофизиката, като теория на гравитацията и космология;

2) изследване на ярки сини променливи (LBV) звезди чрез метода на структурните функции;

3) изследване на нови в галактиката М31 чрез BVR и H-alpha криви на блясъка;

4) използване на получените за основните цели на проектното предложение кадри и за вторични задачи, като например – търсене на променливи и астероиди, изследване на променливост на АГЯ и други съвременни задачи;

5) изследване на други актуални силно променливи обекти чрез иновативни методи, като например – фото-поляриметрия на АГЯ.

Съществена част в подхода за постигане на изброените изследователски цели ще бъде реализирането на изцяло дистанционно управляема професионална наблюдателна система. Част от работната програма включва и допълнителни дейности, като сътрудничество с други научни групи, популяризиране на получените резултати – не само пред научната общност като цяло, но и пред гражданското общество и представители на бизнеса и индустрията, с оглед на потенциален трансфер и пренос на резултатите.

Научни резултати през първия етап

1) Gaur, Haritma; Gupta, Alok C.; Bachev, R.; Strigachev, A.; Semkov, E.; Wiita, P. J.; Kurtanidze, O. M.; Darriba, A.; Damljanovic, G.; Chanishvili, R. G.; Ibryamov, S.; Kurtanidze, S. O.; Nikolashvili, M. G.; Sigua, L. A.; Vince, O., Optical variability of TeV blazars on long time-scales, 2019, MNRAS, 484, 5633 (https://arxiv.org/abs/1901.10731)

2) Raiteri, C. M.; Villata, M.; …; Bachev, R.; …; Bozhilov, V.; …; Ibryamov, S.; …; Minev, M.; … ; Ovcharov, E.; et al., The beamed jet and quasar core of the distant blazar 4C 71.07, 2019, MNRAS, 489, 1837 (https://arxiv.org/abs/1908.06644)

3) D’Ammando, F., Raitieri, C., Villata, M.,…, Bachev, R., …, Bozhilov, V., Ovcharov. E, Minev, M…. et al., Investigating the multiwavelength behaviour of the flat spectrum radio quasar CTA 102 during 2013–2017, 2019, MNRAS, Accepted 2019 October 1

4) Vladimir Bozhilov, Evgeni Ovcharov, Milen Minev, Yordan Darakchiev, Angel Dimitrov, Stefan Georgiev, Manol Gerushin, Borislav Spassov, Kalina Stoimenova, „Photopolarimetrical Study of Blazar-type AGN OJ287 in 2012-2015 with the 2m RCC Telescope at NAO Rozhen“, Annual of Sofia University – Faculty of Physics, vol. 111, 2018, pp.192-198 (http://www.phys.uni-sofia.bg/annual/archive/111/full/GSU-Fizika-111_15.pdf)

5) Kovacs T. , Loukaidou G., Pennock C., Saifollahi T., Umbriaco G., Ivanov, V. D., Nedialkov P., Korhonen H., Pizzella A., Costantin, L. Berton M., Toth L. V, Quasar Candidates behind the Milky Way Disk and M31, 2019, Research Notes of the American Astronomical Society, Volume 3, Issue 1, article id. 3

6) P. Nedialkov, B. F. Williams, V. D. Ivanov, A. Valcheva, Variable quasar behind the M31 disk, ATel #12250, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12250)

7) Антония Вълчева, Николай Бойчев, Фотометрично изследване на нови в галактиката М31, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, 2018, 111, 58 http://www.phys.uni-sofia.bg/annual/archive/111/full/GSU-Fizika-111_05.pdf

8) E. Ovcharov, A. Valcheva, M. Minev, A. Kostov, P. Nedialkov, Discovery of Two Probable Novae in M31, ATel #11381, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=11381)

9) E. Ovcharov, M. Minev, A. Valcheva, A. Kostov, P. Nedialkov, Additional optical photometry (R and H-alpha) of the novae candidates M31N2018-03a and M31N2018-03b, ATel #11402, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=11402)

10) A. Valcheva, A. Kostov, M. Minev, E. Ovcharov, P. Nedialkov, Pre-discovery detection of the nova candidate AT2018jib in M31, ATel #12261, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12261)

11) A. Valcheva, A. Kostov, M. Minev, E. Ovcharov, P. Nedialkov, Follow up optical observations of the M31 bright nova AT2018jas, ATel #12268, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12268)

12) A. Valcheva, A. Kostov, M. Minev, E. Ovcharov, P. Nedialkov, Rebrightening of the very fast RN M31N 1960-12a, ATel #12915, 2019 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12915)

13) A. Sarkisyan, O. Sholukhova, S. Fabrika, D. Bizyaev, A. Valeev, V. Malanushenko and P. Nedialkov, 2019, Luminous Blue Variable candidates and B[e]-supergiants in M31, MNRAS, (submitted)

14) P. Nedialkov, M. Gerushin, V. Ivanov, Two New Runaway O-type Stars in Gaia DR1, 2018, Research Notes of the American Astronomical Society, Volume 2, Issue 2, article id. 2 (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/aabbad)

15) Nedialkov P., Churalski M., Valcheva A., A search for new variable objects in the field of OB81 association in M31 galaxy, 2018, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, pp. 127-134.

16)V. V. Dimitrov, S. Boeva, J. Marti, I. Bujalance-Fernandez, E. Sanchez-Ayaso, G. Y. Latev, Y. M. Nikolov, B. Petrov, K. Mukai, K. A. Stoyanov, R. K. Zamanov, Detection of optical flickering from the symbiotic Mira-type binary star EF Aquilae, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14–18, 2018, Accepted for publication in Publ. Astron. Soc. „Rudjer Boskovic“ No 18, 2019, (https://arxiv.org/abs/1811.03317)

17) K. A. Stoyanov, T. Tomov, I. Stateva, S. Georgiev, High-resolution optical spectroscopy of Nova V392 Per, 2020, BAJ, (submited) (http://astro.bas.bg/AIJ/issues/n32/KStoyanov.pdf)

Научни резултати през втория етап

1. Minev, M. ; Ivanov, V. D. ; Trifonov, T. ; Ovcharov, E. ; Fabrika, S. ; Sholukhova, O. ; Vinokurov, A. ; Valcheva, A. ; Nedialkov, P., Periodic variability of the z = 2.0 quasar QSO B1312+7837; 2021, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, IF(2021)= 5.235, Q1, Web of Science, Scopus, 2021MNRAS.508.2937M, https://doi.org/10.1093/mnras/stab2763

2. Jorstad, S. G. ; Marscher, A. P. ; Raiteri, …, Bachev, R. ; Bozhilov, V. ; Ibryamov, S. ; Minev, M. ; Ovcharov, E. ; Valcheva, A. ; … et al. Rapid quasi-periodic oscillations in the relativistic jet of BL Lacertae; 2022, Nature, 2022, IF(2021)= 69.504, Q1, Web of Science, Scopus, Natur.609..265J, https://www.nature.com/articles/s41586-022-05038-9

3. MAGIC Collaboration ; Acciari, V. A. ; Ansoldi, S.; …, Minev, M. ; Ibryamov, S. ; Bachev, R. ; Ovcharov, E. ; Bozhilov, V. ; Valcheva, A. ; …, et al, Investigation of the correlation patterns and the Compton dominance variability of Mrk 421 in 2017; 2021, Astronomy & Astrophysics, IF(2021)= 5.802, Q1, Web of Science, Scopus, 2021A&A…655A..89M, https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141004

4. Raiteri, C. M. ; Villata, M. ; Larionov, V. M. ; …, Bachev, R. ; Bozhilov, V. ; Minev, M. ; Ovcharov, E. et al., ; The complex variability of blazars: time-scales and periodicity analysis in S4 0954+65; 2021, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, IF(2021)= 5.235, Q1, Web of Science, Scopus, 2021MNRAS.504.5629R, https://doi.org/10.1093/mnras/stab1268

5. Weaver, Z. R. ; Williamson, K. E. ; …, Bachev, R. ; Bozhilov, V. ; Ibryamov, S. ; Minev, M. ; Ovcharov, E. ; Valcheva, A. et al.; Multiwavelength Variability of BL Lacertae Measured with High Time Resolution; 2020, The Astrophysical Journal, IF(2021)= 5.521, Q1, Web of Science, Scopus, 2020ApJ…900..137W, https://doi.org/10.3847/1538-4357/aba693

6. Markowitz, Alex G. ; Nalewajko, Krzysztof ; …, Bachev, Rumen et al., Rapid X-ray variability in Mkn 421 during a multiwavelength campaign; 2022, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, IF(2021)= 5.235, Q1, Web of Science, Scopus, 2022MNRAS.513.1662M, https://doi.org/10.1093/mnras/stac917

7. MAGIC Collaboration; Acciari, V. A.; Ansoldi, S.; …, Minev, M.; Bachev, R.; et al., Testing two-component models on very high-energy gamma-ray-emitting BL Lac objects; 2020, Astronomy & Astrophysics, IF(2021)= 5.802, Q1, Web of Science, Scopus, 2020A&A…640A.132M, https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037811

8. Acciari, V. A.; Ansoldi, S.; …, Minev, M.; Bachev, R.; Ibryamov, S.; et al., Unraveling the Complex Behavior of Mrk 421 with Simultaneous X-Ray and VHE Observations during an Extreme Flaring Activity in 2013 April; 2020, The Astrophysical Journal Supplement Series, IF(2021)= 9.200, Q1, Web of Science, Scopus 2020ApJS..248…29A, https://doi.org/10.3847/1538-4365/ab89b5

9. Lobban, A. P.; Zola, S.; Pajdosz-Śmierciak, U.; Braito, V.; Nardini, E.; Bhatta, G.; Markowitz, A.; Bachev, R.; Carosati, D.; Caton, D. B.; Damljanovic, G.; Dębski, B.; Haislip, J. B.; Hu, S. M.; Kouprianov, V.; Krzesiński, J.; Porquet, D.; Pozo Nuñez, F.; Reeves, J.; Reichart, D. E., X-ray, UV, and optical time delays in the bright Seyfert galaxy Ark 120 with co-ordinated Swift and ground-based observations; 2020, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, IF(2021)= 5.235, Q1, Web of Science, Scopus, 2020MNRAS.494.1165L, https://doi.org/10.1093/mnras/staa630

10. Bachev, R. ; Strigachev, A. ; Kurtenkov, A. ; Spassov, B. ; Nikolov, Y. ; Boeva, S. ; Semkov, E., Optical follow-up of TXS 0506+056 after the neutrino detection; 2021, Bulgarian Astronomical Journal, IF(2021)= 0.13, Q4, 2021BlgAJ..34…79B, https://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n34/RBachev.pdf

11. Sarkisyan, A. ; Sholukhova, O. ; Fabrika, S. ; Valeev, A. ; Valcheva, A. ; Nedialkov, P.; Tatarnikov, A.; Photometric and Spectroscopic Analysis of LBV Candidate J004341.84+411112.0 in M31, 2022, Res. Astron. Astrophys. 22 015022, p 8, Q2 (2021), IF: 1.889 (2021), https://doi.org/10.1088/1674-4527/ac3ad8

12. Taneva, N.; Valcheva, A.; Petrov, G. P.; Nedialkov, P., Ultra long period Cepheid H 42 in M 31; 2020, Bulgarian Astronomical Journal, IF(2021)= 0.13, Q4, 2020BlgAJ..33…75T, https://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n33/NTaneva.pdf

13. Ibryamov, S., Zidarova, G., Semkov, E., Peneva, S., Long-term V(RI)c CCD photometry of pre-main-sequence stars in the association Cepheus OB3, 2021, Research in Astronomy and Astrophysics, vol. 21, issue 8, id. 192, 8 pp. (ISSN: 1674-4527, eISSN: 2397-6209, IF(2021)=1.889, Q2 в SJR, Web of Science, Scopus, https://doi.org/10.1088/1674-4527/21/8/192)

14. Semkov, E., Ibryamov, S., Peneva, S., The FUor Star V2493 Cyg (HBC 722) – Eleven Years at Maximum Brightness, 2021, Symmetry, vol. 13, issue 12, id. 2433, 11 pp. (eISSN: 2073-8994, IF(2021)=2.940, Q2, Web of Science, Scopus,https://doi.org/10.3390/sym13122433)

15. Semkov, E. H., Peneva, S. P., Ibryamov, S. I., Long-term optical photometric monitoring of the FUor star V900 Mon, 2021, Serbian Astronomical Journal, vol. 202, p. 31-38 (ISSN: 1450-698X, eISSN: 1820-9289, IF(2021)=1.100, Q3 в SJR, Web of Science, Scopus, https://doi.org/10.2298/SAJ2102031S)

16. Mutafov, A., Semkov, E., Peneva, S., Ibryamov, S., New results from long-time photometric study of UX Orionis star GM Cephei, 2022, Bulgarian Astronomical Journal, vol. 36, p. 3-8 (ISSN: 1313-2709, eISSN: 1314-5592, SJR(2021)=0.138, Q4, Web of Science, Scopus), https://astro.bas.bg/AIJ/issues/n36/AMutafov.pdf

17. Nedialkov, P. ; Tikhonov, N. ; Galazutdinova, O. ; Valcheva, A., Photometric Search for High Luminosity Stars in the Local Volume with Medium-Size Telescopes, Proceedings of the All-Russian Conference „Ground-Based Astronomy in Russia. 21st Century“, held 21-25 September, 2020 in Nizhny Arkhyz, Russia. Edited by I. I. Romanyuk, I. A. Yakunin, A. F. Valeev, D. O. Kudryavtsev, 2020, gbar.conf., pp. 147-152, https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020gbar.conf..147N, https://www.sao.ru/jet/conferences/2020/ru_proceedings.html

18. Sholukhova, O. N., Fabrika, S. N. ; Valcheva, A. ; Nedialkov, P. , Monitoring of Luminous Blue Variables Candidates in M31, 2020, AzAJ, 15, pp189-191, https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020AzAJ…15a.189S/abstract

19. Милен Минев, Променливост на различни типове активни галактични ядра, дисертация, защита – март 2022 г.

20. Abe, H. ; Abe, S. ; …, Bachev, R. ; Bozhilov, V. ; Ibryamov, S. ; Minev, M. ; Ovcharov, E. ; Valcheva, A. et al.; Multi-messenger characterization of Mrk 501 during historically low X-ray and γ-ray activity; 2022arXiv221002547A, https://arxiv.org/abs/2210.02547

21. E. Zaharieva (Sofia University, Bulgaria), S. Kalaydjieva, F. Kolev, G. Doncheva, M. Iliev, M. Penkova, E. Ovcharov (Sofia University, Bulgaria), M. Minev (Sofia University, Bulgaria); Rapid fading of the blazar S4 0954+65; 2022, The Astronomer’s Telegram, No. 15522, https://www.astronomerstelegram.org/?read=15522

22. Minev, Milen; Kurtenkov, Alexander; Ovcharov, Evgeni; Multi-band photometry of the flaring blazar B2 1420+32 at its peak; 2020, The Astronomer’s Telegram, No. 13421, https://www.astronomerstelegram.org/?read=13421

23. Minev, M.; Valcheva, A.; Kostov, A.; Vasileva, R.; Mitrev, R., BL Lac still in optical high state; 2021, The Astronomer’s Telegram, No. 14854, 2021ATel14854….1M, https://www.astronomerstelegram.org/?read=14854

24. M. Minev, A. Valcheva, B2 1308+326 is dimming after the highest optical state, 2022; The Astronomer’s Telegram, No. 15496, https://www.astronomerstelegram.org/?read=15496

25. A. Valcheva , P. Nedialkov, E. Ovcharov, Rebrightening of AT2020plo dwarf nova, 2020, The Astronomer’s Telegram, No. 13955, https://www.astronomerstelegram.org/?read=13955

26. A. Valcheva, M. Minev , E. Ovcharov, P. Nedialkov, H-alpha detection of AT2020aapw, AT2020aafw, AT2020yky and AT2020vak novae in M31, 2020; The Astronomer’s Telegram, No. 14212, https://www.astronomerstelegram.org/?read=14212

27. A. Valcheva, P. Nedialkov, H-alpha observations of AT2020aarv nova candidate in M81, 2020; The Astronomer’s Telegram, No. 14221, https://www.astronomerstelegram.org/?read=14221

28. A. Valcheva, A. Kostov, P. Nedialkov, Independent Discovery of a Probable Nova in M31, 2021, The Astronomer’s Telegram, No. 14842, https://www.astronomerstelegram.org/?read=14842

29. A. Valcheva, M. Minev, E. Ovcharov, A. Vinokurov, P. Nedialkov, H-alpha observations of M31 candidate nova AT2021ypn, 2021; The Astronomer’s Telegram, No. 14913, https://www.astronomerstelegram.org/?read=14913

30. A. Vinokurov, S. Fabrika, A. Sarkisyan, Yu. Solovyeva, A. Grokhovskaya, A. Valcheva, P. Nedialkov, Spectroscopic confirmation and photometry of the nova candidate AT2021ypn, 2021, The Astronomer’s Telegram, No. 14919, https://www.astronomerstelegram.org/?read=14919

31. A. Valcheva, M. Minev, I. Dimitrova, E. Ovcharov, P. Nedialkov, H-alpha observations of M31 novae AT2021zdh and AT2021ypn, 2021, The Astronomer’s Telegram, No. 14956, https://www.astronomerstelegram.org/?read=14956

32. A. Valcheva, M. Minev, I. Dimitrova , E. Ovcharov, P. Nedialkov, H-alpha observations of M31 nova candidates AT2022alr and AT2022uz, 2022, The Astronomer’s Telegram, No. 15198, https://www.astronomerstelegram.org/?read=15198

33. A. Valcheva, P. Nedialkov, E. Ovcharov, H-alpha detection and optical monitoring of the bright M31 nova AT 2022npa, 2022, The Astronomer’s Telegram, No. 15497, https://www.astronomerstelegram.org/?read=15497

34. G. Goranov, E. Ovcharov, T. Petkova, M. Russeva, G. Atanasova, A. Hristova, A. Valcheva, P. Nedialkov, H-alpha detection of M31 novae candidates AT2022ouu and AT2022oyb, 2022, The Astronomer’s Telegram, No. 15520, https://www.astronomerstelegram.org/?read=15520

35. A. Valcheva, P. Nedialkov, E. Ovcharov, Independent Discovery of a Nova Candidate in M31, 2022, The Astronomer’s Telegram, No. 15529, https://www.astronomerstelegram.org/?read=15529

36. A. Valcheva, P. Nedialkov, E. Ovcharov, H-alpha emission of M31 nova candidate M31N 2022-07e, 2022, The Astronomer’s Telegram, No. 15537, https://www.astronomerstelegram.org/?read=15537

37. E. Zaharieva, E. Ovcharov, M. Minev, V. Bozhilov, A. Valcheva, Photometric Study of the Blazar OJ 287, 2021, pp. 276-286, https://www.bjp-bg.com/papers/bjp2021_3_276-286.pdf