Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн
Финансиращ орган – Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор ДН18/10-11.12.2017 г.)

      

Проектът включва изследване на ярки и силно променливи обекти, като активни галактични ядра, нови и ярки сини променливи (LBV) звезди. Реализирането на тези изследвания ще стане главно чрез иновативни подходи и методи, като например:

1) изследване на активни галактични ядра (АГЯ), в частност отражателна картография чрез широкоивични стандартни и нестандартни средноивични филтри. Подобна задача ще бъде извършена за пръв път в световен мащаб и резултатите от нея ще бъдат приложими и към голям брой проблеми от други области на астрофизиката, като теория на гравитацията и космология;

2) изследване на ярки сини променливи (LBV) звезди чрез метода на структурните функции;

3) изследване на нови в галактиката М31 чрез BVR и H-alpha криви на блясъка;

4) използване на получените за основните цели на проектното предложение кадри и за вторични задачи, като например – търсене на променливи и астероиди, изследване на променливост на АГЯ и други съвременни задачи;

5) изследване на други актуални силно променливи обекти чрез иновативни методи, като например – фото-поляриметрия на АГЯ.

Съществена част в подхода за постигане на изброените изследователски цели ще бъде реализирането на изцяло дистанционно управляема професионална наблюдателна система. Част от работната програма включва и допълнителни дейности, като сътрудничество с други научни групи, популяризиране на получените резултати – не само пред научната общност като цяло, но и пред гражданското общество и представители на бизнеса и индустрията, с оглед на потенциален трансфер и пренос на резултатите.

Научни резултати през първия етап

1) Gaur, Haritma; Gupta, Alok C.; Bachev, R.; Strigachev, A.; Semkov, E.; Wiita, P. J.; Kurtanidze, O. M.; Darriba, A.; Damljanovic, G.; Chanishvili, R. G.; Ibryamov, S.; Kurtanidze, S. O.; Nikolashvili, M. G.; Sigua, L. A.; Vince, O., Optical variability of TeV blazars on long time-scales, 2019, MNRAS, 484, 5633 (https://arxiv.org/abs/1901.10731)

2) Raiteri, C. M.; Villata, M.; …; Bachev, R.; …; Bozhilov, V.; …; Ibryamov, S.; …; Minev, M.; … ; Ovcharov, E.; et al., The beamed jet and quasar core of the distant blazar 4C 71.07, 2019, MNRAS, 489, 1837 (https://arxiv.org/abs/1908.06644)

3) D’Ammando, F., Raitieri, C., Villata, M.,…, Bachev, R., …, Bozhilov, V., Ovcharov. E, Minev, M…. et al., Investigating the multiwavelength behaviour of the flat spectrum radio quasar CTA 102 during 2013–2017, 2019, MNRAS, Accepted 2019 October 1

4) Vladimir Bozhilov, Evgeni Ovcharov, Milen Minev, Yordan Darakchiev, Angel Dimitrov, Stefan Georgiev, Manol Gerushin, Borislav Spassov, Kalina Stoimenova, „Photopolarimetrical Study of Blazar-type AGN OJ287 in 2012-2015 with the 2m RCC Telescope at NAO Rozhen“, Annual of Sofia University – Faculty of Physics, vol. 111, 2018, pp.192-198 (http://www.phys.uni-sofia.bg/annual/archive/111/full/GSU-Fizika-111_15.pdf)

5) Kovacs T. , Loukaidou G., Pennock C., Saifollahi T., Umbriaco G., Ivanov, V. D., Nedialkov P., Korhonen H., Pizzella A., Costantin, L. Berton M., Toth L. V, Quasar Candidates behind the Milky Way Disk and M31, 2019, Research Notes of the American Astronomical Society, Volume 3, Issue 1, article id. 3

6) P. Nedialkov, B. F. Williams, V. D. Ivanov, A. Valcheva, Variable quasar behind the M31 disk, ATel #12250, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12250)

7) Антония Вълчева, Николай Бойчев, Фотометрично изследване на нови в галактиката М31, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, 2018, 111, 58 http://www.phys.uni-sofia.bg/annual/archive/111/full/GSU-Fizika-111_05.pdf

8) E. Ovcharov, A. Valcheva, M. Minev, A. Kostov, P. Nedialkov, Discovery of Two Probable Novae in M31, ATel #11381, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=11381)

9) E. Ovcharov, M. Minev, A. Valcheva, A. Kostov, P. Nedialkov, Additional optical photometry (R and H-alpha) of the novae candidates M31N2018-03a and M31N2018-03b, ATel #11402, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=11402)

10) A. Valcheva, A. Kostov, M. Minev, E. Ovcharov, P. Nedialkov, Pre-discovery detection of the nova candidate AT2018jib in M31, ATel #12261, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12261)

11) A. Valcheva, A. Kostov, M. Minev, E. Ovcharov, P. Nedialkov, Follow up optical observations of the M31 bright nova AT2018jas, ATel #12268, 2018 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12268)

12) A. Valcheva, A. Kostov, M. Minev, E. Ovcharov, P. Nedialkov, Rebrightening of the very fast RN M31N 1960-12a, ATel #12915, 2019 (http://www.astronomerstelegram.org/?read=12915)

13) A. Sarkisyan, O. Sholukhova, S. Fabrika, D. Bizyaev, A. Valeev, V. Malanushenko and P. Nedialkov, 2019, Luminous Blue Variable candidates and B[e]-supergiants in M31, MNRAS, (submitted)

14) P. Nedialkov, M. Gerushin, V. Ivanov, Two New Runaway O-type Stars in Gaia DR1, 2018, Research Notes of the American Astronomical Society, Volume 2, Issue 2, article id. 2 (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/aabbad)

15) Nedialkov P., Churalski M., Valcheva A., A search for new variable objects in the field of OB81 association in M31 galaxy, 2018, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, pp. 127-134.

16)V. V. Dimitrov, S. Boeva, J. Marti, I. Bujalance-Fernandez, E. Sanchez-Ayaso, G. Y. Latev, Y. M. Nikolov, B. Petrov, K. Mukai, K. A. Stoyanov, R. K. Zamanov, Detection of optical flickering from the symbiotic Mira-type binary star EF Aquilae, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14–18, 2018, Accepted for publication in Publ. Astron. Soc. „Rudjer Boskovic“ No 18, 2019, (https://arxiv.org/abs/1811.03317)

17) K. A. Stoyanov, T. Tomov, I. Stateva, S. Georgiev, High-resolution optical spectroscopy of Nova V392 Per, 2020, BAJ, (submited) (http://astro.bas.bg/AIJ/issues/n32/KStoyanov.pdf)