гл. ас. д-р Орлин Станчев

Адрес: В64 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

Тел: 02/81-61-415

e-mail: o_stanchev[at]phys.uni-sofia.bg

Творчески отпуск за уч. 2020/21 г.

Области на интерес

Извънгалактична астрономия
Определяне на разстоянията до спирални галактики
Мащабни зависимости между фундаменталните параметри на галактиките
Научно програмиране

Заемани длъжности

11.2017 г. – до сега          главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
10.2005 г. – 10.2017         асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
01.2004 г. – 01.2005 г.      физик, Институт по Астрономия, БАН

Образование

01.2001 г. – 01.2004 г.      докторантура по Астрономия, Институт по Астрономия, БАН
10.1995 г. – 10.2000 г.      магистър по Химия и Физика, Факултет по Химия, ШУ „Еп. Константин Преславски“

Езици – английски език; руски език

Допълнителна информация

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)
Член на Съюза на Физиците в България (СФБ)