Светлинното замърсяване е сред най-съществените пречки за реализиране на професионални астрономически наблюдения. Поради тази причина изборът на място за провеждане на лятната школа „Проф. Марин Бъчеваров“ бе направен след обширно проучване. Благодарение на отдалечеността от големи населени места и надморската височина от близо 1700 метра, районът на комплекс „Три Буки“ е едно от най-тъмните места в България. Според различни уеб-сайтове за светлинно замърсяване нощното небе над комплекса е по-тъмно дори от това над НАО Рожен.

На 16 юни, точно месец преди началото на школата, успешно се проведоха първите наблюдателни тестове от комплекс „Три Буки“. За целта бе използван 8-инчов Шмид-Касегрен телескоп, оборудван със CCD-камера Atik One 6.0 и B, V, R, OIII и H-alpha филтри. В краткия промеждутък след края на полумрака и преди изгрева на Луната бяха получени 20 секундни BVR кадри на кълбовидния звезден куп М13 и планетарната мъглявина М57 (Пръстен), които бяха обработени и комбинирани в цветни изображения.

Налични са всички предпоставки за изпълнението на разнообразни астрономически задачи, които ще бъдат обезпечени с богат набор от наблюдателни инструменти в рамките на школата.