докторант Марияна Богданова

e-mail: mpetrova[at]phys.uni-sofia.bg

Тема на докторантурата

Отделяне и физични характеристики
на сгъстявания и фрагменти
в области на звездообразуване
в нашата Галактика

Ръководител

Доц. Тодор Велчев

Начало на докторантурата

януари 2018

Области на интерес

Звездообразуване

Образование

2018г. – досега докторантура по Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”
2014г. – 2017г. магистър по Космически изследвания, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”
1999г. – 2003г. бакалавър със специалност Информатика, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”

Езици – английски език