доц. д-р Евгени Овчаров

Адрес: В52 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

Тел:
02/81-61-717

e-mail: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg

Титуляр на курсове през уч. 2020/21 г.:

Звездна фотометрия (АМГ)
Основи на наблюдателната астрономия (АМГ)
Съвременни наблюдателни методи в астрономията (АА)
Фотометрични методи в астрономията (АА)
Астрономическа практика (АА)
Астрономически наблюдения (АПА)
Основи на наблюдателната астрономия (АПА)
Обща астрономия (АПА)

Области на интерес

Активни Галактични Ядра
Нови в близки галактики
Звездни купове
Наблюдателни и фотометрични методи
Комуникация на науката

Заемани длъжности

2015 г. – 09.2023 г.   ръководител на Катедра Астрономия, ФзФ, СУ Св. Климент Охридски“
2012 г. – досега   доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ Св. Климент Охридски“
2007 г. – 2011 г.    асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ Св. Климент Охридски“
2005 г. – 2007 г.    физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ Св. Климент Охридски“

Образование

2003 г. – 2007 г. докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2002 г. – 2003 г. магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1998 г. – 2002 г. бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици – английски език; руски език

Допълнителна информация

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)