физик докторант Евелина Захариева

e-mail: ezaharieva[at]phys.uni-sofia.bg

Тема на докторантурата

Отражателна картография при
различни типове активни
галактични ядра

Ръководител

доц. д-р Евгени Овчаров

Начало на докторантурата

юли 2020 

Области на интерес:
Активни галактични ядра
Черни дупки
Неутронни звезди

Образование:

2020г. – досега  докторантура по Астрономия,Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2018г. – 2020 г.  магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2013 г. – 2018 г.  бакалавър Астрофизика, Метеорология и Геофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици – английски език; руски език