докторант Деница Стоева

e-mail: dstoeva[at]phys.uni-sofia.bg

Тема на докторантурата

Търсене и характеризиране на екзопланети около маломасивни звезди

Ръководител

доц д-р Владимир Божилов

Начало на докторантурата

януари 2023

 

ORCID

Области на интерес

Екзопланети и екзопланетни атмосфери
Планетообразуване и миграции
Червени джуджета
Комуникация на науката

Образование

2023 г. – досега докторантура по Астрономия,Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“, България
2019 г. – 2021 г.  магистър по Астрономия и популяризация на астрономията, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“, България
2014 г. – 2016 г. магистър по Финанси и банково дело, Università degli Studi di Roma Tor Vergata”, Италия
2009 г. – 2013 г. бакалавър по Финанси, УНСС, България 

Езицианглийски език, италиански език