Дипломни работи
специалност „Астрофизика, Метеорология и Геофизика“

доц. д-р Тодор Велчев

1. Наблюдателни индикатори на молекулния газ в Галактиката
2. Сгъстявания и влакнести структури в молекулярните облаци в Галактиката
3. Протозвездни обекти в гигантските молекулярни облаци в Галактиката
4. Роля на магнитното поле за звездообразуването в молекулярни облаци

доц. д-р Петко Недялков

1. Търсене на OB звезди-бегълци в Млечния път
2. Движещи се купове в Gaia Data release 3

доц. д-р Владимир Божилов

1. Екзопланети и обитаемост: в търсене на живот извън Слънчевата система

Заявление за разработване на дипломна работа може да изтеглите от тук

Дипломните работи трябва да бъдат съобразени с Етичния кодекс на Университета.

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Дати за защита за уч. 2023/2024 г.:

• Първа държавна сесия: 11.07.2024 г. (четвъртък)
• Втора държавна сесия: 12.09.2024 г. (четвъртък)

Комисия:

1. доц. д-р Антония Вълчева (председател)
2. доц. д-р Владимир Божилов
3. доц. д-р Ренета Райкова
4. доц. д-р Елисавета Пенева