Дипломни работи
специалност „Астрофизика, Метеорология и Геофизика“

доц. д-р Тодор Велчев

1. Наблюдателни индикатори на молекулния газ в Галактиката
2. Сгъстявания и влакнести структури в молекулярните облаци в Галактиката
3. Протозвездни обекти в гигантските молекулярни облаци в Галактиката
4. Роля на магнитното поле за звездообразуването в молекулярни облаци

доц. д-р Петко Недялков

1. Търсене на OB звезди-бегълци в Млечния път

доц. д-р Антония Вълчева и доц. д-р Петко Недялков

1. Променливи звезди в полето на галактиката NGC6946 

доц. д-р Антония Вълчева

1. Космическият телескоп Кеплер: две успешни мисии и хиляди открити екзопланети

доц. д-р Владимир Божилов

1. Екзопланети и обитаемост: в търсене на живот извън Слънчевата система

ас. Милен Минев

1. Активни галактични ядра с две свръхмасивни черни дупки
2. Съвременни методи за изследване на активни галактични ядра – електромагнитно лъчение, гравитационни вълни, неутрино
3. Наблюдения на Месие обекти – подходящо време и условия
4. Наука чрез любителска техника: Какво можем да открием с малък телескоп?

Заявление за разработване на дипломна работа може да изтеглите от тук

Дипломните работи трябва да бъдат съобразени с Етичния кодекс на Университета.

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Дати за защита за уч. 2021/2022 г.:

  1. Първа държавна сесия: 14.07.2022 г. 
  2. Втора държавна сесия: 08.09.2022 г. 

Комисия: 
Председател: 1. доц. д-р Веселин Димитров Тончев
Членове:
2. доц. д-р Гергана Петрова Герова,
3. доц. д-р Владимир Веселинов Божилов,
4. гл. ас. д-р Георги Петров Петров