„Гид на любителя астроном“ съдържа информация за предстоящите през годината по-забележителни астрономически явления, като е отделено повече внимание на условията за тяхното наблюдение от България.

Книжката съдържа също няколко авторски статии на различни теми от астрономията и оптиката. Изданието е насочено към широкия кръг читатели, проявяващи интерес към тези области и може да бъде полезно за любителите астрономи – при планирането на техните наблюдения.

 

Използвани термини Архив: 2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 г.

ПО-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ ПРЕЗ 2023 г.

Пенчо Маркишки

Начало на сезоните, перихелий и афелий на Земята

Фази на Луната и лунни явления

Етапи на полумрака

Слънчеви и лунни затъмнения

Видимост на планетите от Слънчевата система

По-ярки комети

По-активни метеорни потоци

Полезни връзки

Свалете „Гид на любителя астроном 2023“

Моментите на астрономическите явления са дадени в българско официално време. Изключения са малко на брой случаи, в които са посочени моменти по UTC, като това е изрично указано. Моментите на видимите от България явления са изчислени за Астрономическата обсерватория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с координати 42° 40′ 54.7″N и 23° 20′ 40.2″E (λ в часови единици 01h 33m 22.68s).

НАЧАЛО НА СЕЗОНИТЕ ПРЕЗ 2023, ПЕРИХЕЛИЙ И АФЕЛИЙ НА ЗЕМЯТА

Астрономическа пролет: 20 март 23h 24m (пролетно равноденствие)

Астрономическо лято: 21 юни 17h 57m (лятно слънцестоене, най-дългият ден в годината, траещ 15 часа и 20 минути за София)

Астрономическа есен: 23 септември 09h 50m (есенно равноденствие)

Астрономическа зима: 22 декември 05h 27m (зимно слънцестоене, най-късият ден в годината, траещ 09 часа и 03 минути за София)

Земята ще бъде в перихелий (в най-близката до Слънцето точка от своята орбита) на 4 януари в 18h 17m, при разстояние Земя-Слънце 147 098 925 км. По време на своя перихелий Земята се движи най-бързо по орбитата си – със скорост 30.29 km/s.

Земята ще бъде в афелий (в най-отдалечената от Слънцето точка на своята орбита) на 6 юли в 23h 06m, при разстояние до Слънцето 152 093 251 км. По време на своя афелий нашата планета се движи най-бавно по орбитата си – със скорост 29.29 km/s.

През 2023 г. лятно часово време (с 1 час напред) ще се въведе на 26 март (неделя) в 03h 00m.

Връщането към зимно часово време ще стане на 29 октомври (неделя) в 04h 00m.

Дните на астрономията за 2023 г. ще бъдат 29 април – пролетен и 23 септември – есенен. 

ФАЗИ НА ЛУНАТА И ЛУННИ ЯВЛЕНИЯ

Таблица 1. Лунни фази за 2023 г.

Пълнолунията на 7 януари и 5 февруари, отбелязани в таблица 1 със зелен шрифт, ще настъпят близо до моментите на апогея на Луната за тези месеци (таблица 2 дясно). При близки във времето пълнолуние и апогей сме свидетели на явлението Микро Луна. Новолунието на 16 август е също Микро Луна, но тя няма да може да се наблюдава.

Няма да могат да се наблюдават и суперлунията на 21 януари и 20 февруари (отбелязани в червено), защото са при близки във времето новолуние и перигей (вижте таблица 2 ляво).

Пълнолунията на 1 и на 31 август са също суперлуния. Пълнолунието на 1 август в 21h 31m ще предхожда с 8 часа и 22 минути перигея на 2 август в 05h 53m. Пълнолунието на 31 август в 04h 35m ще настъпи 12 часа и 43 минути след перигея на 30 август в 15h 52m. Но освен Супер Луна, това пълнолуние ще бъде също и Синя Луна, тъй като е второ в рамките на един календарен месец.

Повече за явлениято Супер Луна вижте в раздел „Използвани термини“.

Лунни перигеи и апогеи

Таблица 2. Перигеи и апогеи на Луната за 2023 г.

ЕТАПИ НА ПОЛУМРАКА

Таблица 3. Продължителност на етапите на полумрака през годината за географската ширина на София

Повече подробности за етапите на полумрака сутрин преди изгрев слънце, респ. вечер след залеза, ще намерите в раздел „Използвани термини“.

СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ

През 2023 г. ще се случат общо четири затъмнения. Две от тях ще бъдат слънчеви – хибридно на 20 април и пръстеновидно на 14 октомври. Останалите две ще са лунни – от полусянката на Земята на 5 май и частично с малка фаза на 28 октомври. От България ще могат да се наблюдават двете лунни затъмнения.

Някои важни понятия, описващи затъмненията, като максимална фаза (magnitude), закрита площ (obscuration) и гама (gamma) са обяснени в раздел „Използвани термини“.

1. Хибридно слънчево затъмнение на 20 април

Затъмнението ще бъде видимо като частично от Индийския океан, Югоизточна Азия, Австралия, Нова Зеландия, Филипините и западната част на Тихия океан. Хибридно затъмнение ще се наблюдава от Западна Австралия, Източен Тимор и Индонезия. От България явлението няма да бъде видимо. По време на затъмнението Слънцето и Луната ще бъдат в западната част на съзвездието Овен, близо до границата му с Риби. Максималната фаза ще настъпи 4.1 дни след лунния перигей. Това затъмнение е № 52 от сарос серия 129, която съдържа 80 слънчеви затъмнения, случващи се при възходящия възел на лунната орбита.

При хибридните слънчеви затъмнения се наблюдава преход от пръстеновидно към пълно затъмнение (или обратно) за наблюдателите, намиращи се по протежение на пътя на лунната сянка. В конкретния случай на 20 април ще се наблюдава двоен преход – от пръстеновидно към пълно слънчево затъмнение и после – обратно към пръстеновидно. Пръстеновидни слънчеви затъмнения се случват когато Луната е по-далеч от наблюдателя. Тогава тя е с по-малък видим диаметър и по време на пълната фаза не успява да закрие изцяло Слънцето. Така периферията на слънчевия диск остава видима като ярък пръстен около Луната.

Момент на геоцентричното съединение на Луната по еклиптична дължина: 20 април в 07h 12m 30s

Ъгловият радиус на Слънцето по време на затъмнението ще бъде 15′ 55.4″,  а на Луната 15′ 53.6″.

 

Характерни моменти от явлението

Първи контакт на полусянката на Луната със Земята (начало на частичните фази): 04h 34m 23s

Начало на пръстеновидното затъмнение: 05h 37m 04s

Максимална фаза на пълното затъмнение: 07h 16m 45s (при гама –0.395)

Край на пръстеновидното затъмнение: 08h 56m 42s

Последен контакт на полусянката на Луната със Земята (край на частичните фази): 09h 59m 21s

Магнитуд на затъмнението: 1.013 (т.е. в момента на максималната фаза Луната ще е закрила 1.013 диаметъра на слънчевия диск). Такава фаза ще се наблюдава в 04h 16m 45s UT от място с географски координати 09° 35′ 42″S и 125° 46′ 48″E – в Тиморско море, на около 50 км южно от градчето Бетано на южното крайбрежие на Източен Тимор. Там пътят на лунната сянка ще бъде широк 49 км, а пълната фаза ще трае най-дълго – 1 минута и 16 секунди.

Данни за затъмнението от EclipseWise.com на Fred Espenak

2. Лунно затъмнение от полусянката на Земята на 5 май

Затъмнението ще се наблюдава от Азия (без най-северните ѝ части), Австралия, Европа (без най-западните ѝ части и Скандинавския п-в), Африка и Антарктика. От България затъмнението ще бъде видимо след изгрева на Луната в 20h 29m (за София). По време на явлението Луната ще бъде в съзвездието Везни, а Слънцето – в Овен. Максималната фаза ще настъпи 5.5 дни преди лунния перигей. Това затъмнение е № 24 от сарос серия 141, която съдържа 72 лунни затъмнения, случващи се при низходящия възел на лунната орбита.

Момент на геоцентричната опозиция на Луната по еклиптична дължина: 5 май в 20h 34m 02s

Ъгловият радиус на Слънцето по време на затъмнението ще бъде 15′ 51.6″, а на Луната 15′ 42.8″.

Характерни моменти на затъмнението

Начало на затъмнението от полусянката (контакт P1): 18h 13m 39s

Максимална фаза: 20h 22m 53s  (при гама –1.0349)

Край на затъмнението от полусянката (контакт P4): 22h 31m 54s

Продължителност на затъмнението: 4 часа, 18 минути и 16 секунди.

Магнитуд на затъмнението от полусянката: 0.965 (т.е. Луната ще навлезе в земната полусянка с почти целия си диаметър).

Преминаването на Луната през земната полусянка на 5 май. Моментите P1 и P4 са на първия и на последния контакт на Луната с полусянката (penumbra). Затъмнението ще се случи след преминаването на Луната през низходящия възел на нейната орбита. 

Условия за наблюдение от България

От нашата страна затъмнението ще може да се наблюдава след изгрева на Луната в 20h 13m за Варна и в 20h 29m за София. Това е близо до момента на максималната фаза (тя е в 20h 23m), така че Луната ще изгрее от изток-югоизток с понижена яркост в лявата част на своя диск. На 5 май Слънцето ще залезе в 20h 14m за Варна и в 20h 31m за София, което означава, че ще виждаме скоро изгрялата Луна при все още светло небе. След около 21h 00m Луната ще изглежда вече в обичайния си вид – земната полусянка ще стане почти незабележима, макар че затъмнението ще завърши близо час и половина по-късно – в 22h 32m.

Затъмнената от земната полусянка Луна, така както ще изглежда след изгрева си на 5 май вечерта. Тогава ще можем да наблюдаваме явлението ниско над югоизточния хоризонт по време на гражданския полумрак..

Данни за затъмнението от EclipseWise.com на Fred Espenak

3. Пръстеновиидно слънчево затъмнение на 14 октомври

Затъмнението ще бъде видимо като частично от Северна Америка, Централна и Южна Америка. Пръстеновидно затъмнение ще се наблюдава от западната част на САЩ, Централна Америка, Колумбия и Бразилия. От България явлението няма да може да се види. По време на затъмнението Слънцето и Луната ще бъдат в съзвездието Дева. Максималната фаза ще настъпи 4.6 дни след лунния апогей. Това затъмнение е № 44 от сарос серия 134, която съдържа общо 71 слънчеви затъмнения, случващи се при низходящия възел на лунната орбита.

Момент на геоцентричното съединение на Луната по еклиптична дължина: 14 октомври в 20h 55m 07s

Ъгловият радиус на Слънцето по време на затъмнението ще бъде 16′ 02″, а на Луната 15′ 03″

Характерни моменти от явлението

Първи контакт на полусянката на Луната със Земята (начало на частичните фази): 18h 03m 47s

Начало на пръстеновидното затъмнение: 19h 10m 08s

Максимална фаза: 20h 59m 29s (при гама 0.3753)

Край на пръстеновидното затъмнение: 22h 49m 02s

Последен контакт на полусянката на Луната със Земята (край на частичните фази): 23h 55m 15s

Магнитуд на затъмнението: 0.952 (т.е. в момента на максималната фаза Луната ще е закрила 0.952 диаметъра на слънчевия диск). При максималната фаза ще бъдат закрити 90.6% от площта на слънчевия диск, а останалите 9.4% ще бъдат видими като ярък пръстен около лунния диск. Такова закриване ще се наблюдава в 17h 59m 29s UT от място с географски координати 11° 22′ 06″N и 83° 06′ 06″W – в Карибско море, на около 80 км източно от бреговете на Никарагуа. Там пътят на лунната сянка ще бъде широк 187 км, а пръстеновидното затъмнение ще трае 5 минути и 17 секунди.

Данни за затъмнението от EclipseWise.com на Fred Espenak

4. Частично лунно затъмнение на 28 срещу 29 октомври

Това е последното за 2023 г. затъмнение. Ще бъде видимо от Азия, Австралия, Индийския океан, Европа, Африка, Атлантика, източните части на Северна и на Южна Америка. От България затъмнението ще може да се наблюдава удобно. По време на явлението Луната ще бъде в съзвездието Овен, а Слънцето – в източната част на Дева. Максималната фаза ще настъпи 2.7 дни след лунния перигей. Това затъмнение е № 11 от сарос серия 146, която съдържа 72 лунни затъмнения, случващи се при възходящия възел на лунната орбита.

Момент на геоцентричната опозиция на Луната по еклиптична дължина: 28 октомври в 23h 24m 01s

Ъгловият радиус на Слънцето по време на затъмнението ще бъде 16′ 06″, а на Луната 16′ 10″. 

Характерни моменти от затъмнението

Начало на затъмнението от полусянката на Земята (контакт P1): 21h 01m 17s

Начало на затъмнението от сянката на Земята (контакт U1): 22h 34m 41s

Максимална фаза: 23h 14m 06s (при гама 0.9472)

Край на затъмнението от сянката (контакт U4): 23h 52m 50s

Край на затъмнението от полусянката (контакт P4): 01h 26m 33s

Продължителност на затъмнението от полусянката на Земята: 4 часа, 25 минути и 16 секунди.

Продължителност на затъмнението от сянката на Земята: 1 час, 18 минути и 9 секунди.

Магнитуд на затъмнението от полусянката: 1.1199

Магнитуд на затъмнението от сянката: 0.1239 (т.е. Луната ще навлезе в земната сянка само с около 1/10-а от своя диаметър).

Преминаването на Луната през земната полусянка и сянка на 28 октомври. Моментите P1 и P4 са на първия и на последния контакт на Луната с полусянката (penumbra). Моментите U1 и U4 са на първия и на последния контакт на Луната със сянката (umbra). Затъмнението ще се случи след преминаването на Луната през възходящия възел на нейната орбита. 

Условия за наблюдение от България

В началото на затъмнението от земната полусянка в 21h 01m (контакт P1) Луната ще бъде на височина 30° над източния хоризонт за София и на 33° за Варна. Тогава все още няма да се забелязва разлика от обичайния вид на пълната Луна. Яркостта на долната част на лунния диск ще започне да спада по-осезаемо с наближаването на първия контакт със земната сянка (U1) в 22h 35m. Тогава за наблюдател от София Луната ще бъде на височина 46°, а за Варна – на 48°. Явлението ще се наблюдава удобно до своя край в 01h 27m. По време на затъмнението, на около 6.5° източно от Луната (видимо под нея и вляво) ще се вижда ярката планета Юпитер.

Затъмненият в долната си част лунен диск по време на максималната фаза в 23h 14m на 28 октомври. Тогава за наблюдател от София Луната ще бъде удобно видима на височина 52° над югоизточния хоризонт.

Данни за затъмнението от EclipseWise.com на Fred Espenak

ВИДИМОСТ НА ПЛАНЕТИТЕ ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

Първо нека да напомним, че планетите от Меркурий до Сатурн включително могат да се наблюдават с невъоръжено око като ярки звездоподобни обекти, поради което те са познати още от древността Телескоп или друг увеличаващ образа прибор ни показва повече детайли от техните повърхности или от атмосферите на газовите планети, като освен това ни позволява да видим техните спътници. Например за да различим пръстена на Сатурн ни е нужно увеличение от поне 30 пъти. Спътниците на Юпитер и фазите на Венера се виждат дори с бинокъл, увеличаваш 10 или повече пъти. Ивиците на облачните системи в атмосферата на Юпитер са видими при увеличение 60 и повече пъти. За да наблюдаваме детайли по повърхността на Марс или фазите на Меркурий, ще ни е нужно увеличение от над 200 пъти. 

Някои термини използвани при описанието на планетните конфигурации са обяснени в секцията „Използвани термини“.

Меркурий

За първата планета винаги трябва да помним, че като най-близка до Слънцето тя се наблюдава само в определени периоди, трудно и за кратко – вечер след залеза на запад или рано сутрин преди изгрева на изток. Най-удобните моменти за това са около датите, когато Меркурий се намира на най-голямо ъглово отстояние източно или западно от Слънцето – т. нар. максимални източни и западни елонгации (вижте поясненията „Планетни конфигурации“ в края на тази част).

През 2023 г. най-удобните моменти за наблюдение на Меркурий ще бъдат в утрата около 30 януари, във вечерите около 12 април и в утрата около 22 септември (табл. 4). Например на 12 април вечерта Меркурий ще залезе 1 час и 46 минути след залеза на Слънцето, което ще позволи да го видим ниско над западния хоризонт на фона на вече достатъчно стъмнило се небе. В горепосочените три удобни периода, освен че Меркурий е близо до максимална елонгация, еклиптиката се издига по-стръмно над хоризонта, което е другата причина за по-дългите интервали време между залезите (респ. изгревите) на Слънцето и на планетата.

Меркурий ще бъде в долно съединение (в най-близката до нас точка от неговата орбита) на 7 януари, 1 май, 6 септември и 22 декември. Планетата ще бъде в горно съединение (т.е. в най-отдалечената от нас точка на нейната орбита) на 17 март, 1 юли и 20 октомври. Една вътрешна планета като Меркурий или Венера не може да се наблюдава около датите на своето долно и горно съединение, тъй като тогава тя се губи в сиянието около Слънцето.

Орбиталният период на Меркурий е 87.97 дни, а синодичният – 115.88 дни.

Таблица 4. Максимални елонгации на Меркурий през годината

Венера

В началото на годината Венера ще бъде видима като Вечерница. Условията за нейното наблюдение ще се подобряват – нейният залез ще закъснява все повече след слънчевия и в пролетните вечери ще я виждаме все по-високо и за по-дълго над хоризонта. Това ще продължи до 4 юни, когато ярката планета ще бъде в максимална елонгация – на 45° източно от Слънцето (табл. 5). На тази дата Венера ще остане видима цели 3 часа и 18 минути след залеза на Слънцето, а предвид кратките юнски нощи, тя ще залезе в 00h 18m на 5 юни, т.е. след полунощ. Всъщност залези на Венера след полунощ ще има в дългия период от 27 април до 16 юни.

Вечерта на 14 юни ще можем да видим Венера в периферията на разсеяния звезден куп M44 „Ясли“ (или „Кошер“ – Beehive Cluster) в съзвездието Рак. Явлението ще е достъпно от около 22h 10m за София, при височина тогава 19° над западния хоризонт. За да се забележи звездният куп ще бъде нужен бинокъл. В същия район на небето ще бъде видим и Марс.

Венера в периферията на разсеяния звезден куп М44 „Ясли“ (или „Кошер“ – Beehive Cluster) в съзвездието Рак, както ще се вижда на 14 юни от около 22h 10m за наблюдател от района на София. Тогава ярката планета ще бъде на височина 19° над западния хоризонт, а на 6° 14′ над и вляво от нея ще бъде видим Марс.

Венера ще се наблюдава като вечерница до около 25 юли, след което бързо ще навлезе в сиянието около Слънцето. На 13 август в 14h 15m тя ще бъде в долно съединение, т.е. в най-близката до нас точка от нейната орбита. След кратък период на отсъствие, около 23 август тя отново ще се появи на небето, но вече като Зорница.

До края на лятото и през есента условията за наблюдения на Венера ще се подобряват и на 24 октомври тя отново ще бъде в максимална елонгация, но този път на 46° западно от Слънцето. В утрата около тази дата Венера ще изгрява почти 4 часа преди Слънцето. До края на годината ярката планета ще се наблюдава като Зорница.

Орбиталният период на Венера е 224.7 дни (0.6152 земни години), а синодичният ѝ период е 583.92 дни.

Таблица 5. Максимални елонгации на Венера през годината

Марс

В началото на 2023 той ще се движи в съзвездието Бик и ще бъде видимо близо до двата разсеяни звездни купа Плеяди и Хиади. Към края на януари Червената планета ще бъде с яркост –0.3 mag. На 12 февруари вечерта кометата C/2022 E3 (ZTF) ще се наблюдава видимо близо до Марс. На 26 март планетата ще навлезе в съзвездието Близнаци. Подобно както и Венера, на 2 юни вечерта Марс ще бъде видим на фона на разсеяния звезден куп М44 в съзвездието Рак. През 2023 г. Марс няма да бъде в опозиция. В съединение със Слънцето той ще бъде на 18 ноември в 07h 41m. По тази причина, поради видимата си близост до Слънцето, Марс няма да може да се наблюдава от около средата на септември до края на годината.

Орбиталният период на Марс е 686.96 дни (1.88 земни години), а синодичният – 779.96 дни.

Марс на фона на разсеяния звезден куп М44 „Ясли“ (или „Кошер“ – Beehive Cluster) в съзвездието Рак на 2 юни около 22h 15m за наблюдател от района на София. Тогава Червената планета ще бъде на височина 26° над западния хоризонт, а на 10° западно от нея ще бъде видима Венера.

Юпитер и Сатурн

В началото на годината двете гигантски газови планети ще бъдат видими над югозападния хоризонт веднага след свечеряване. Юпитер ще бъде в съзвездието Риби, а Сатурн – в Козирог. Във вечерите около края на януари Сатурн ще се наблюдава вече трудно, тъй като ще бъде много ниско над югозападния хоризонт веднага след стъмване. Така ще завърши и периодът на вечерната видимост на Юпитер, но доста по-късно – около 20 март.

Съединението на Сатурн със Слънцето ще бъде на 16 февруари в 18h 48m, а на Юпитер – на 12 април в 01h 07m.

От около 25 март Сатурн ще започне да се наблюдава ниско на изток-югоизток рано сутрин преди развиделяване. Юпитер ще се появи по същия начин в утринна видимост около 15 май.

Условията за наблюдение на двете планети ще се подобряват – техните изгреви ще подраняват все повече през нощите и към края на септември те ще бъдат видими около два часа след залез слънце. Тогава Сатурн ще бъде над югоизточния хоризонт в съзвездието Водолей, а Юпитер ще изгрява от изток в Овен.

Противостоянието на Сатурн ще бъде на 27 август в 11h 28m, а на Юпитер – на 3 ноември в 07h 02m. На тези дати двете планети ще се наблюдават най-удобно над южния хоризонт в полунощ, с най-висока яркост и с най-голям ъглов диаметър. При противостоянието си на 27 август Сатурн ще бъде с яркост 0.4 mag и с ъглов диаметър 19″, в съзвездието Водолей. На 3 ноември Юпитер ще бъде с яркост –2.9 mag и с ъглов диаметър 49.4″, в съзвездието Овен.

Двете планети ще се наблюдават удобно до края на годината.

Орбиталният период на Юпитер е 4 335.35 дни (11.87 земни години), а синодичният му период е 398.86 дни.

Сатурн има орбитален период 10 759.22 дни (29.46 земни години) и синодичен период 378.09 дни.

Уран

През цялата година той ще се движи бавно в югоизточната част на съзвездието Овен, без да пресича неговите граници. В началото на годината Уран ще бъде с яркост 5.7 mag и с ъглов диаметър 3.5″. На 9 май в 22h 56m планетата ще бъде в съединение със Слънцето, т.е. няколко седмици преди и след тази дата ще бъде невъзможно да я видим. Когато в началото на юни съзвездието Овен започне да се появява ниско на североизток, ще започне следващия период на видимост на Уран. Той ще бъде в противостояние на 13 ноември в 19h 21m, когато ще е с яркост 5.6 mag и с ъглов диаметър 3.8″. В нощите около тази дата Уран ще се наблюдава най-удобно и високо над южния хоризонт около полунощ.

Въпреки че теоретично следва Уран да може да се забележи с невъоръжено око, на практика това е невъзможно – той не може да бъде разпознат сред слабите звезди на Овен. Може да бъде открит с бинокъл, но след като първо се запомни добре разположението му сред звездите.

Уран е наблюдаван за пръв път от английският астроном Уйлям Хершел, който обявява това свое откритие на 13 март 1781 г.

Орбиталният период на Уран е 30 688.5 дни (84.02 земни години), а синодичният ѝ период е 369.66 дни.

Нептун

В началото на годината Нептун ще бъде в североизточната част на съзвездието Водолей, с яркост 7.9 mag и с ъглов диаметър 2.4″. В нощта на 4 срещу 5 март той ще пресече границата на Водолей с Риби и до края на годината ще се движи бавно в югозападната част на Риби. Ще бъде в област бедна на ярки звезди. На 16 март в 01h 39m Нептун ще бъде в съединение със Слънцето, а на 19 септември в 14h 17m той ще бъде в противостояние, с яркост 7.8 mag и с ъглов диаметър 2.4″.

Тази планета може да се наблюдава ефективно само с телескоп при големи увеличения, макар че теоретично би следвало тя да може да бъде забелязана и с бинокъл.

Нептун е наблюдаван за пръв път от немският астроном Йохан Годфрид Гал на 23 септември 1846 г., на позиция само с 1° разлика от предварително изчислената от френския математик и астроном Юрбен Льоверие. Години преди това друг френски астроном – Алексис Бувар допуска съществуването на планета отвъд Уран, поради наблюдаваните промени в орбитата на самия Уран, породени от гравитационното смущение на неизвестната тогава осма планета.

Орбиталният период на Нептун е 60 182 дни (164.8 земни години), а синодичният му период е 367.49 дни.

По-атрактивни взаимни съединения на планетите

22 януари – Венера на 26′ южно от Сатурн

Тези две планети ще бъдат в съединение по ректасцензия на 22 януари около 21h, но явлението ще бъде трудно за наблюдение. Около 1 час след залез слънце (в 18h 30m за София) Венера и Сатурн ще бъдат на височина само 7° над хоризонта в посока югозапад-запад. Тогава ъгловото отстояние между планетите ще бъде 26′.

Яркост и ъглови диаметри на планетите по време на явлението:

Венера: –3.9 mag, 10.9″, с 93% осветен диск;

Сатурн: 0.8 mag, 15.5″.

2 март – Венера на 32′ северно от Юпитер

Ректасцензиите на двете планети ще се изравнят на 2 март около 12h, когато Венера ще бъде на ъглово отстояние 32′ от Юпитер От България явлението ще се наблюдава удобно във вечерите на 1 и 2 март от около 19h 00m, когато небето на запад ще е вече достатъчно тъмно. Тогава за наблюдател от София двете планети ще бъдат на височина около 20° над западния хоризонт. На 1 и 2 март в 19h 00m Юпитер и Венера ще бъдат на ъглово отстояние 42′, но в различно взаимно разположение, показано в двете фигури за това явление. Съединението ще може да се наблюдава до залеза на двете планети около 20h 50m за София.

Яркост и ъглови диаметри на планетите по време на явлението:

Венера: –4.0 mag, 12.3″, с 86% осветен диск;

Юпитер: –2.1 mag, 34.1″.

Юпитер и Венера на 1 март в 19h 00m за наблюдател от София, на ъглово отстояние 42′ и височина над западния хоризонт около 20°.

Юпитер и Венера на 2 март в 19h 00m за наблюдател от София, на ъглово отстояние 42′ и височина над западния хоризонт около 20°.

Също на 2 март ще се случи съединение на Меркурий със Сатурн, но поради това, че двете планети ще изгреят само 17 минути преди изгрева на Слънцето, това съединение няма да може да се наблюдава.

28 март – Меркурий на 1° 33′ северно от Юпитер

Двете планети ще бъдат в съединение по ректасцензия на 28 март около 17h на отстояние 1° 26′ една от друга, но явлението ще бъде трудно за наблюдение. На 28 март вечерта залезът на Меркурий и Юпитер ще настъпи около 20h 48m за София, което е само 50 минути след залеза на Слънцето и затова те няма да могат да се видят удобно. Преди залеза си те ще бъдат много ниско в още светлото небе на запад. На 28 март вечерта ъгловото отстояние между двете планети ще бъде 1° 33′.

Яркост и ъглови диаметри на планетите по време на явлението:

Меркурий: –1.3 mag, 5.5″, с 89% осветен диск;

Юпитер: –2.1 mag, 33.2″. 

26 юли – Меркурий на 5° 17′ северно от Венера

Двете планети ще бъдат в съединение по ректасцензия на 26 юли в 16h, на ъглово отстояние 5° 17′, т.е. доста раздалечени.

Явлението ще бъде трудно видимо. На 26 юли вечерта залезът на Венера ще настъпи около 21h 39m за София, което е само 45 минути след залез слънце. При тези условия ще е видима по-скоро само Венера в още светлото небе ниско на запад. На 26 юли вечерта ъгловото отстояние между двете планети ще бъде 5° 12′.

Яркост, ъглови диаметри и осветеност на дисковете на планетите:

Меркурий: –0.1 mag, 6.1″, с 69% осветен диск;

Венера: –4.3 mag, 50.5″, с 10% осветен диск (изтъняващ сърп). 

29 октомври – Меркурий на 21′ южно от Марс

Двете планети ще бъдат в съединение по ректасцензия на 29 октомври около 19h, на ъглово отстояние 21′. Явлението обаче няма да може да се наблюдава поради близостта на Слънцето. Вечерта на 29 октомври залезът на двете планети ще настъпи около 17h 37m за София – само 13 минути след залеза на Слънцето.

28 декември – Меркурий на 3° 34′ северно от Марс

Двете планети ще бъдат в съединение по ректасцензия на 28 декември в 04h, на ъглово отстояние 3° 34′.

Явлението ще бъде почти невъзможно за наблюдение. На 28 декември сутринта двете планети ще бъдат над хоризонта от 07h 09m за София, което е само 47 минути преди изгрев слънце. Тогава ъгловото отстояние между Марс и Меркурий ще бъде 3° 35′.

Яркост, ъглови диаметри и осветеност на дисковете на планетите:

Меркурий: 1.8 mag, 9.4″, с 12% осветен диск (тесен сърп);

Марс: 1.4 mag, 3.8″.

Окултации на планети от Луната

През 2023 г. от България няма да се наблюдават закривания на планети от Луната.

ПО-ЯРКИ КОМЕТИ

В началото на 2023 г. две комети, открити при наблюдения по програмата Zwicky Transient Facility (ZTF) от обсерваторията Паломар в Калифорния, ще бъдат достъпни за фотографиране с любителска техника. 

C/2020 V2 (ZTF)

В първите нощи на януари тази комета ще бъде в околополярната област на небето, видимо недалеч от звездата γ-Цефей. Тогава тя ще бъде с яркост около 9.8 mag (видима звездна величина), което я прави подходяща по-скоро само за фотографски наблюдения. В началото на втората седмица на януари C/2020 V2 ще навлезе в съзвездието Касиопея. Кометата ще премине през перихелия си на 8 май 2023 г., на разстояние 333.3 млн. км от Слънцето. Тогава обаче тя няма да може да се наблюдава – ще бъде в съзвездието Овен, където ще се намира и Слънцето. Най-близо до Земята C/2020 V2 ще бъде на 17 септември – на разстояние 277.35 млн. км от нас. Тогава кометата ще бъде до границата, разделяща съзвездията Кит и Пещ, а яркостта ѝ ще бъде около 9.7 mag, т.е. тя ще си остане предимно фотографски обект. Тази комета бе открита на 2 ноември 2020 г. при наблюдения по споменатата програма ZTF.

Видимият път на кометата C/2020 V2 (ZTF) от началото на годината докъм средата на февруари. Нейните позиции са означени през три дни за 0h българско време, във формат месец-ден (mm-dd).

C/2022 E3 (ZTF)

От началото на януари докъм средата на февруари с бинокъл или с малък телескоп ще може да се проследи небесния път на кометата C/2022 E3 (ZTF). Към момента се очаква тя да бъде най-ярката комета за 2023 г., която ще се наблюдава удобно – с максимална яркост около 5 mag. Толкова ярка ще можем да я видим от последните нощи на януари до края на първата седмица на февруари. Тогава кометата ще премине през съзвездията Малка мечка, Жираф и Колар. Най-близо до Земята тя ще бъде на 1 февруари, на разстояние 42.49 млн. км от нас. В началото на годината C/2022 E3 ще изгрява около 01h 20m в съзвездието Северна корона, но опити за нейното наблюдение могат да се правят в часовете преди разсъмване, когато тя е вече по-високо над хоризонта. В Северна корона кометата ще се движи бавно до 12 януари, след което ще навлезе в съзвездието Херкулес. Също на 12 януари C/2022 E3 ще премине през перихелия си – на разстояние 166.38 млн. км от Слънцето. Кометата е открита на 2 март 2022 г. при наблюдения по програмата ZTF.

В някои медии се изказаха предположения, че същата комета е преминала покрай Земята преди близо 50 000 години – колкото се счита, че е нейният орбитален период. Твърди се че тогава тя е била наблюдавана от древните ни предшественици през каменната ера. Разбира се, няма как да сме сигурни в това!

Видимият път на кометата C/2022 E3 (ZTF) във втората половина на януари и през февруари 2023 г. Нейните позиции са означени през три дни за 3:00 ч. българско време, във формат месец-ден (mm-dd). 

96P/Machholz-1 (2023)

В края на януари предстои сравнително близко преминаване на тази комета покрай Земята. Тя ще премине през перихелия си на 31 януари, на разстояние 17.42 млн. км от Слънцето. На същата дата кометата ще бъде най-близо и до нас – на разстояние 17.65 млн. км. Въпреки, че на датата на перихелия се очаква нейната яркост да бъде доста висока – около 0.6 mag (видима звездна величина), кометата ще бъде близо до Слънцето и затова няма да може да се наблюдава. Ще можем да я видим рано в утрата след 3-4 февруари, но трудно – съвсем ниско над източния хоризонт и за кратко преди изгрев слънце. Очаква се тогава тя да бъде вече с по-ниска яркост – около 5 mag, т.е. близо до границите на възможностите на невъоръженото око. Предвид това и заради нейната малка височина над хоризонта, ще ни трябва добър бинокъл или зрителна тръба за да я видим. В следващите утра на февруари яркостта на 96P бързо ще спада.

Тази комета е открита от американския астроном любител Доналд Махолц (Donald Machholz) на 12 май 1986 г. при наблюдения с бинокъл с диаметър на обективите 130 mm. Кометата е късопериодична – с орбитален период 5.29 години.

Счита се, че същата комета е родителско тяло на метеорния поток Ариетиди, наблюдаващ се рано сутрин от 14 май до 24 юни, както и на потока Южни делта-Аквариди, видим от 12 юли до 23 август. С други думи тези два потока се наблюдават, когато нашата планета прекосява метеорните роеве, отделили се в космическото пространство от тази комета.

Небето над източния хоризонт на 3 февруари в 06h 40m за наблюдател от района на София, с видимия път на кометата 96P/Machholz-1 от 3 февруари до 7 март. Позициите на кометата са означени през 2 дни във формат месец-ден (mm-dd).

C/2023 P1 (Nishimura)

Открита е на 12 август 2023 г. от японският любител астроном Хидео Нишимура (Hideo Nishimura). На датата на откриването кометата е била в съзвездието Близнаци, на около 1.5° южно от звездата  ζ-Близнаци (Мекбуда). Тази комета ще премине най-близо до Земята на 12 септември т.г. – на 0.838 AU (125.4 млн. km) от нас. На 18 септември C/2023 P1 ще премине през перихелия си – на 0.225 AU (33.6 млн. km) от Слънцето.

Предстоят два периода, през които ще можем да проследим най-атрактивната част от пътя на кометата, но и през двата тя ще бъде трудно видима – близо до Слънцето. Първият период ще започне около 5 септември, когато P1 (Nishimura) ще бъде видима все така в края на нощите ниско на изток – скоро навлязла в съзвездието Лъв. Тогава нейната яркост ще бъде около 6 mag и ще бъде удобно видима с бинокъл. Теоретично би следвало тогава да можем да я забележим и с невъоръжено око, но предвид малката ѝ височина над хоризонтна, това ще е невъзможно. Луната също ще затруднява наблюденията, създавайки светъл фон на небето. В нощта на 6 срещу 7 септември тя ще бъде във фаза последна четвърт. Но ярките звезди от „главата“ на съзвездието Лъв ще ни помагат да откриваме лесно кометата с бинокъл: На 7 септември в 05:30 ч. сутринта P1 (Nishimura) ще бъде на 40′ източно от звездата ε-Лъв (Алгенуби, 3 mag). На 9 септември също в 05:30 ч. кометата ще бъде на 42′ югоизточно от звездата ζ-Лъв (Адхафера, 3.4 mag). На 10 септември по същото време сутринта P1 (Nishimura) ще бъде на около 4° североизточно (видимо вляво) от звездата γ-Лъв (Алджеба, 2 mag).

От географските ширини на България P1 (Nishimura) ще може да се наблюдава рано сутрин до 12 септември, докогато яркостта ѝ бързо ще се повишава. В последната сутрин на този период – на 12 септември кометата ще изгрее близо 1 час преди Слънцето – в 05:52 ч. за София, т.е. около началото на навигационния полумрак. Тогава се очаква тя да бъде вече с яркост около 2.7 mag, но въпреки това ще можем да я зърнем съвсем за кратко – до настъпването на зората малко по-късно. На същата сутрин P1 (Nishimura) ще бъде видима на около 2° вдясно от звездата δ-Лъв (Зосма, 2.6 mag).

Нужно е да потърсим тъмно наблюдателно място с нисък източен хоризонт, като въпреки добрите прогнози за яркостта, бинокълът ще остане препоръчителен наш помощник.

Източната част на небето на 12 септември 2023 в 06 ч. за наблюдател от района на София и видимият път на C/2023 P1 (Nishimura) от края на август 2023. Позициите на кометата са отбелязани през 1 ден, във формат месец-дата (mm-dd). Позициите на Луната и Венера са дадени за 12 септември сутринта

От 14 септември C/2023 P1 (Nishimura) ще започне да се наблюдава вечер ниско на запад, с яркост около 2 mag, а може би дори по-ярка. Тогава тя ще бъде до звездата β-Лъв (Денебола, 2.1 mag) и ще залезе близо 1 час след залез-слънце – в 20:40 ч. за района на София. През следващите няколко вечери кометата ще се наблюдава все така трудно в съзвездието Дева. Този период на вечерна видимост няма да продължи дълго. За нашите географски ширини, на всяка следваща вечер кометата ще бъде отместена видимо наляво по хоризонта – към юг, което няма да доведе до закъснения на нейните залези след слънчевите и с това – до подобряване на условията за нейното наблюдение. На 17 септември вечерта P1 (Nishimura) ще бъде на 22° вдясно от тънкия сърп на Луната (7% осветен лунен диск), което ще бъде удобен ориентир за бързото ѝ откриване съвсем ниско над западния хоризонт, в напредналия полумрак.

Във вечерите на 21 и 22 септември P1 (Nishimura) ще бъде на около 4° вдясно от Марс, но тогава тя ще залязва само 40 минути след Слънцето и това ще направи наблюдението ѝ невъзможно.

Западната част на небето на 14 септември 2023 в 20:40 ч. за наблюдател от района на София и видимият път на P1 (Nishimura) от 13 до 21 септември 2023. Позициите на кометата са отбелязани през 1 ден, във формат месец-дата (mm-dd)

ПО-АКТИВНИ МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ

При планирането на наблюдения на метеорни потоци по време на техните максимуми трябва да се съобразим с три важни условия: Първо, трябва да проверим дали максимумът на потока, който желаем да наблюдаваме, се пада в тъмната част на денонощието за нашите географски дължини. Часът на настъпването на максимума се определя на база еклиптичната дължина на Слънцето λ☉ (давана в градуси), при която Земята се намира в най-гъстата част на съответния метеорен рой, прекосявана от земната орбита. Ако максимумът се пада през деня, преценяваме кое е най-близкото до него удобно време за наблюдение – в началото или в края на най-близката нощ.

Второто важно нещо е да изберем време за наблюдение, когато т.нар. радиант на метеорния поток е над хоризонта. Колкото по-високо в небето е радиантът, толкова по-голям брой метеори ще видим от дадения поток.

Третото, но не най-маловажно условие се отнася за Луната. Ако тя е над хоризонта и във фаза близка до пълнолуние, ще създава светъл фон на небето, при който не могат да се извършват ефективни визуални наблюдения.

Разяснения за някои термини, описващи метеорните потоци, както и полезни препоръки към желаещите да провеждат метеорни наблюдения, ще намерите в раздел „Използвани термини“.

Квадрантиди (QUA)

Mаксимумът на този първи за годината метеорен поток ще бъде на 4 януари (сряда) около 05h 40m, при еклиптична дължина на Слънцето λ = 283.15°. Активността на потока по време на максимума е около 100 метеора приведено към време 1 час. Квадрантиди има кратък интензивен максимум, по-къс от половин час. На 4 януари Луната ще залезе в 05h 57m за София с 92% осветен диск – почти пълна. Въпреки това наблюдения ще могат да се проведат, тъй като по време на максимума Луната ще бъде ниско над северозападния хоризонт, а радиантът на потока ще е вече високо на североизток. На 4 януари Слънцето ще изгрее за София в 07h 57m, а ефективни наблюдения ще могат да се провеждат до около 06h 45m.

Този поток се поражда от метеорни роеве – облаци от космически частици, отделящи се в космическото пространство от астероида 2003 EH1, който има орбитален период 5.5 години. От 28 декември до 12 януари Земята прекосява тези метеорни роеве, поради което в ясните и безлунни нощи през същия период виждаме повече на брой метеори.

Лириди (LYR)

Максимумът на метеорния поток Лириди за 2023 г. ще бъде на 23 април около 04h българско време (при λ = 32.32°), когато зенитното часово число достига до около 18 (метеора за час). По принцип потокът може да се наблюдава след 22h, когато радиантът в съзвездието Лира се издига над североизточния хоризонт и към края на нощта той е вече високо в небето. В случая ще имаме благоприятното условие, че максимумът на потока ще настъпи към края на нощта, когато радиантът вече ще се е издигнал. В нощта на 22 срещу 23 април (събота срещу неделя) Луната няма да затруднява наблюденията. Тя ще залезе в 23h 12m за София с 8% осветен диск – като тънък сърп. На 23 април Слънцето ще изгрее в 06h 33m за София, а визуални наблюдения ще са възможни до около 05h 20m.

Метеорният поток Лириди е активен от около 16 до 25 април. Родителското му тяло е дългопериодичната комета C/1861 G1 (Thatcher) /Тачър/, с период 415 г. За последен път тази комета е преминала през своя перихелия си на 3 юни 1861 г.

Ета-Аквариди (ETA)

Този поток е активен от 19 април до 28 май, с максимум за 2023 г. на 6 май около 18h българско време (при λ = 45.5°). Предвид, че съзвездието Водолей, в което се намира радианта, изгрява към края на майските нощи, наблюденията трябва да се проведат също тогава. На 6 май радиантът е близо до звездата η Водолей и за София той ще изгрее около 03h. В нощта на 5 срещу 6 май (петък срещу събота) Луната ще бъде пълна и ще е видима през цялата нощ, с което ще затрудни много наблюденията. На 6 май Слънцето ще изгрее за София в 06h 15m, така че евентуални наблюдения ще могат да се провеждат до около 05h. През следващата нощ неблагоприятните условия ще бъдат също такива.

Потокът η-Аквариди се поражда от метеорни роеве, отделящи се в пространството от Халеевата комета (1P/Halley), която има орбитален период около 76 години. Зенитното часово число на потока при неговия максимум е между 40 и 85 – вариращо в различни години, но реално от нашите географски ширини могат да се видят около 15 – 30 бързи бели метеора за час, поради ниският до хоризонта радиант. 

Ариетиди (ARI)

Потокът е активен от около 14 май до 24 юни, с максимум за 2023 г. в първите часове на 8 юни (при λ = 76.6°). Метеори от него обаче могат да се видят само рано сутрин, в късия интервал от изгрева на радианта в съзвездието Овен (около 03h 40m за София) до изсветляването на небето на североизток сутринта. На 8 юни (четвъртък) Слънцето ще изгрее за София в 05h 49m, а визуални наблюдения ще са възможни до около 04h 20m. Зенитното часово число на Ариетиди е около 30, но предвид ниският до хоризонта радиант и краткото възможно време за наблюдение, реално забелязаните метеори следва да са много по-малко. Потокът е труден за наблюдение и обикновено се определя като дневен.

На 8 юни рано сутринта Луната ще бъде видима в посока югоизток-юг с 80% осветен диск и това допълнително ще затруднява наблюденията.

Родителското тяло на потока не е установено със сигурност. Предположенията са за две такива – астероидът 1566 Icarus или кометата 96P/Machholz.

Юнски Боотиди (JBO)

Този поток е интересен с бавните си ярки жълто-оранжеви метеори. Активен е от 22 юни до 2 юли, с максимум за 2023 г. на 28 юни около 01h българско време (при λ = 95.7°). В нощта на 27 срещу 28 юни (вторник срещу сряда) Луната ще залезе в 02h 02m за София с 66% осветен диск и след това условията за наблюдение ще бъдат добри.

Активността на потока по време на максимума варира в широки граници през различни години, но дори и при ниска активност, неговите ярки и бавни метеори се фотографират по-успешно от бързите метеори на повечето други потоци. Юнски Боотиди се поражда от метеорни роеве, отделили се от кометата 7P/Pons-Winnecke, имаща орбитален период 6.4 години. За последен път тази комета премина през перихелия си на 27 май 2021 г., а следващият неин перихелий ще бъде на 25 август 2027 г.

Южни делта-Аквариди (SDA) и Алфа-Каприкорниди (CAP)

Това са два метеорни потока с близки радианти, намиращи се съответно в съзвездията Водолей и Козирог. Максимумите им съвпадат – на 30 юли – неделя (при λ = 127° и за двата), но пълната Луна в края на юли и в началото на август ще затруднява тяхното наблюдение.

Метеорите и на двата потока са бавни, жълтеникави, като нерядко са много ярки „болиди“. Обичайно те се наблюдават най-добре във втората половина на нощите около края на юли и в началото на август. Макар че зенитното часово число на Южни δ-Аквариди е около 25, а на α-Каприкорниди – около 5, по време на техните максимуми от географските ширини на България могат да се наброят само около 15 – 20 метеора за час общо. Причината е в ниските им до хоризонта радианти. През юлските нощи съзвездията Водолей и Козирог са видими ниско на югоизток в полунощ и ниско на югозапад сутрин преди развиделяване.

Потокът Южни δ-Аквариди е активен от 12 юли до 23 август. Неговото родителско тяло не е установено със сигурност, но се счита, че е кометата 96P/Machholz-1 (същата, която вероятно поражда и метеорния поток Ариетиди). Тази комета има орбитален период 5.3 години и ще премине през перихелия си на 31 януари 2023 г.

Потокът α-Каприкорниди е активен от 3 юли до 15 август и се поражда от метеорни роеве, отделящи се от кометата 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková, имаща орбитален период 5.25 години. За последен път тази комета премина през перихелия си на 26 април 2022 г. Поради скорошните преминавания през перихелий на двете комети, тази година може да се очаква повишена активност и на двата потока, но за съжаление пълната Луна ще попречи да проверим това.

Персеиди (PER)

Максимумът на метеорния поток Персеиди за 2023 г. ще бъде на 13 август от около 10h до 15h, т.е. през деня за България (при λ от 140.0° до 140.1°). Въпреки това наблюдения могат да се проведат в нощите на 12 срещу 13 август (събота срещу неделя) и на 13 срещу 14 август (неделя срещу понеделник). В нощта срещу 13 август Луната ще изгрее в 03h 04m за София с 10% осветен диск – като тънък сърп, 3.4 дни преди новолуние. Затова тя няма да затруднява визуалните наблюдения.

Поради това, че Персеиди е активен поток – с около 90-100 метеора за час при своя максимум и се случва в удобно за наблюдение време – в още топлите летни нощи, традиционно той привлича вниманието на много хора от Северното полукълбо на Земята. Радиантът на потока се намира видимо близо до звездата η от съзвездието Персей, което веднага след свечеряване е видимо на хоризонта в посока север-североизток. До края на августовските нощи то се издига все по-високо в небето, с което условията за наблюдение на Персеиди се подобряват. На 13 август Слънцето ще изгрее за София в 06h 31m, а ефективни наблюдения ще могат да се провеждат до около 05h 20m.

Потокът Персеиди се поражда от метеорни роеве, отделили се от кометата 109P/Swift-Tuttle (Суифт-Тътл). Тя е дългопериодична и преминава през перихелия на орбитата си веднъж на 133 години. За последен път 109P премина през перихелия си на 11 декември 1992 г. От около 17 юли до 24 август всяка година Земята прекосява тези метеорни роеве, поради което в безлунните нощи от същия период наблюдаваме повишена метеорна активност. За последната допринася и фактът, че Персеиди се застъпва по време с описаните по-горе два потока Южни δ-Аквариди и α-Каприкорниди (както и с още няколко по-слаби), които добавят своя принос.

Дракониди (DRA)

Това обикновено е слаб метеорен поток. Неговият максимум за 2023 г. ще бъде на 9 октомври около 10h българско време (при λ = 195.4°), т.е. през деня за нас. Активността по време на максимума е около 5-10 бавни червеникави метеора за час. През нощта на 8 срещу 9 октомври (неделя срещу понеделник) Луната ще изгрее в 01h 52m за София с 28% осветен диск (изтъняващ сърп) и няма да затруднява осезаемо визуалните наблюдения. На 9 октомври Слънцето ще изгрее в 07h 32m за София, а ефективни наблюдения ще са възможни до около 06h 20m.

Обикновено по-висока активност на потока се наблюдава след скорошно преминаване на кометата 21P/Giacobini-Zinner през нейния перихелий (с изключение на последния път). Повишена активност бе наблюдавана през 2011 и 2012 г. Кометата 21P е с орбитален период 6.6 години и за последен път премина през перихелия си на 10 септември 2018 г. Следващият неин перихелий ще бъде на 25 март 2025 г. Земята прекосява метеорните роеве, отделящи се от тази комета, в краткия период от 6 до 10 октомври, когато са активни Дракониди.

Ориониди (ORI)

Максимумът на Ориониди за 2023 г. се очаква да настъпи в нощта на 21 срещу 22 октомври (събота срещу неделя) около 02h българско време (при λ = 208°), с около 20 бързи метеора на час. Потокът може да се наблюдава след изгрева на неговия радиант в съзвездието Орион около 22h 50m за София. В нощта срещу 22 октомври Луната ще залезе в 23h 26m за София с 47% осветен диск (фаза първа четвърт), след което условията за наблюдение ще бъдат добри. На 22 октомври Слънцето ще изгрее за София в 07h 48m, поради което визуални наблюдения ще могат да се провеждат до около 06h 40m.

Потокът Ориониди е активен от около 2 октомври до 7 ноември. Той, както и описаният по-горе поток η-Аквариди, се пораждат от метеорни роеве, отделили се от Халеевата комета. Земята преминава два пъти годишно през тях – през пролетта и през есента.

Южни Тауриди (STA) и Северни Тауриди (NTA)

Това са два слаби метеорни потока, които обаче са много продължителни –траят почти по два месеца всеки и се застъпват във времето. Южни Тауриди са активни от около 20 септември до 20 ноември, а Северни Тауриди – от около 20 октомври до 10 декември.

Максимумът на Южни Тауриди за 2023 г. ще бъде в нощта на 5 срещу 6 ноември (при λ = 223°), с активност около 5 метеора на час. В същата нощ Луната ще изгрее в 23h 44m с 45% осветен диск – фаза последна четвърт и ще затруднява наблюденията. Поради това е добре да се планират наблюдения преди лунния изгрев.

Максимумът на Северни Тауриди ще бъде в нощта на 12 срещу 13 ноември (при λ = 230°), също с активност около 5 метеора на час. През същата нощ Луната ще бъде в новолуние и няма да затруднява наблюденията.

Двата радианта са видимо близки и се намират в съзвездието Бик. В началото на ноемврийските нощи те са ниско над североизточния хоризонт и се издигат в небето до около 03h 30m, а с това условията за наблюдение се подобряват.

Родителското тяло на Южни Тауриди е кометата 2P/Encke, която има къс орбитален период от 3.3 години. За последен път тя премина през перихелия си на 25 юни 2020 г., а следващият неин перихелий ще бъде на 22 октомври 2023 г.

Родителското тяло на Северни Тауриди е астероидът 2004 TG10, за който се предполага, че е фрагмент (отломка) от кометата 2P/Encke. Неговият орбитален период е много близък до този на Encke – 3.34 години.

Леониди (LEO)

Потокът е активен от 6 до 30 ноември, с максимум за 2023 г. на 18 ноември около 07h българско време (при λ = 235.27°). В нощта срещу 18 ноември (петък срещу събота) радиантът на потока, който е видимо близо до звездата ζ от съзвездието Лъв, ще изгрее около 23h 25m за София и условията за наблюдение ще се подобряват с издигането му над източния хоризонт до края на нощта. Луната няма да затруднява наблюденията – тя ще залезе още на 17 ноември вечерта в 20h 17m за София, с 21% осветен диск. На 18 ноември Слънцето ще изгрее в 07h 21m за София, а визуални наблюдения ще могат да се провеждат до около 06h 15m, т.е. почти до максимума.

Принципно по време на максимума на Леониди могат да се наброят около 15 бързи синьо-зеленикави метеора за час. Родителското тяло на потока е кометата 55P/Tempel-Tuttle (Темпъл-Тътл), имаща период около 33 години. Затова през същия период Леониди се наблюдава във вид на метеорни дъждове. Последният такъв бе през 2002 г., с интензивност около 3 500 метеора за час.

Геминиди (GEM)

Това е третият и последен от най-активните метеорни потоци през годината – след Квадрантиди и Персеиди. Наблюдава се от около 4 до 17 декември, когато Земята прекосява метеорни роеве, отделящи се от астероида 3200 Фаетон. Този астероид има орбитален период 523.6 дни.

Максимумът на Геминиди за 2023 г. ще бъде на 14 декември (четвъртък) около 21h българско време (при λ = 262.2°). В момента на максимума активността е над 120 метеора за час. На 14 декември вечерта Луната ще залезе в 18h 03m с 3.7% осветен диск (почти 2 дни след новолуние) и няма да затруднява наблюденията. Радиантът на потока се намира в съзвездието Близнаци, близо до звездата Кастор (α Gem). До около 02h радиантът ще се издига все по-високо в небето, поради което условията за наблюдения ще бъдат много добри през цялата нощ. На 15 декември Слънцето ще изгрее в 07h 49m за София, а визуални наблюдения ще могат да се провеждат до около 06h 45m.

Източната част на небето на 14 декември (четвъртък) вечерта в 23h за наблюдател от района на София, с радианта на метеорния поток Геминиди в съзвездието Близнаци

Урсиди (URS)

Този последен за годината метеорен поток е активен от 17 до 26 декември, с максимум за 2023 г. на 23 декември около 06h българско време (при λ = 270.7°). Тогава ще могат да се наброят около 10 средно бързи метеора за час. В нощта на 22 срещу 23 декември (петък срещу събота) Луната ще залезе в 04h 09m за София с 84% осветен диск и няма да затруднява наблюденията по време на самия максимум. На 23 декември Слънцето ще изгрее в 07h 54m за София, а визуални наблюдения ще могат да се провеждат до около 06h 45m.

Родителското тяло на потока е кометата 8P/Tuttle (Тътл) с орбитален период 13.6 години. За последен път тя премина през перихелия си на 27 август 2021 г., т.е. сравнително скоро, поради което може да се очаква повишена метеорна активност.

Полезни връзки

Начало на сезоните (TimeAndDate.com)

Перихелий и афелий на Земята (TimeAndDate.com)

Калкулатор за лунните перигеи и апогеи, фази на Луната (Fourmilab.ch)

Лунен календар (moongiant.com)

Лунен календар от Farmer’s Almanac (almanac.com)

Слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на Меркурий и Венера пред Слънцето (NASA)

Слънчеви и лунни затъмнения (EclipseWise.com)

Слънчеви и лунни затъмнения от вашия град (TimeAndDate.com)

JavaScript калкулатор за слънчеви затъмнения в Европа (EclipseWise.com)

JavaScript калкулатор за лунни затъмнения в Европа (EclipseWise.com)

Пасажи на Меркурий и Венера пред Слънцето (геоцентрично)

Калкулатори за пасажите на Меркурий и Венера за произволно наблюдателно място (топоцентрично)

Окултации (iota-es.de)

Окултации на планети от Луната (jota-es.de)

Седмична информация за ярки комети (Aerith.net)

Видимост на кометите през идните месеци (Aerith.net)

Най-важни данни за ярките сега комети (Gideon van Buitenen)

Актуална информация за по-ярки комети (Cometografia.es)

Близки преминавания на астероиди (NEO) покрай Земята (NASA)

Окултации (закривания) на звезди от астероиди Asteroidoccultation.com)

Генератор за ефемериди (MPC)

Генератор за ефемериди HORIZONS (NASA)

Календар на International Meteor Organization (IMO) за метеорните потоци

Активност на метеорните потоци (IMO)

Календар на American Meteor Society (AMS) за метеорните потоци

Слънчеви дължини (SollongCalc)

Космически календар на JPL – астрономически събития, космически мисии и др. (NASA)

Актуална информация за астрономически явления (theskylive.com)

Астрокалендар и разнообразна полезна информация (In-the-sky.org)

Астрономически явления онлайн (The Virtual Telescope Project)

Астрономически явления онлайн (slooh.com)

Планиране на наблюдения на астрономически обекти (astronomical object visibility plotter)

Планиране на наблюдения на Международната космическа станция, на други сателити и астрономически обекти (Heavens-above.com)

Съобщения за последни открития в космоса (universetoday.com)

Данни и прогнози за слънчевата активност и геомагнитните бури:

Национален институт по геофизика, геодезия и география

(Прогноза за Kp-индекса за 6 часа напред)

NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)

(Геомагнитна активност – 3 дневна прогноза)

Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)

(Космическото време)

Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory

SpaceWeather.com

Integrated Space Weather Analysis System

Solar Influences Data Analysis Center (SIDC)

(Седмичен бюлетин)

Current Solar Activity and Heliospheric Solar Energetic Particle Conditions

Space Weather Center

Проекта ТЕСИС

(Прогнози за космическото време)

IPS Real-Time Space Weather Status