доц. д-р Антония Вълчева 

Адрес: В65 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

e-mail: valcheva[at]phys.uni-sofia.bg

ORCID

Титуляр на курсове през уч. 2020/21 г.:

General Astronomy (NPP)
Звездна Астрофизика (АМГ)

Извънгалактична Астрономия (АМГ)
Екзопланети и търсене на живот в Космоса (АА)
Звездни атмосфери (АА)
Астроспектроскопия (АА)
Вселената отвъд Млечният път (АПА)
Слънчева система и eкзопланети (АПА)

Области на интерес

Звездни населения
ОВ звезди
Червени свръхгиганти
AGB звезди
Нови
Междузвездна среда
Междузвезден прах, екстинкция
Активни галактични ядра
Променливост

Заемани длъжности

01.2019 г. – досега       доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, „СУ Св. Климент Охридски“
04.2011 г. – 12.2018      главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
07.2009 г. – 03.2011 г.   асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
07.2008 г. – 06.2009 г.   физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2007 г. – 06.2008 г.        физик, Институт по Астрономия, БАН

Образование

2004 г. – 2007 г. докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2002 г. – 2003 г. магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1998 г. – 2002 г. бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езицианглийски език; италиански език; руски език

Допълнителна информация

Национална стипендия „За жените в науката“ 2015
Член на Съюза на Астрономите в България (САБ)
Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)