техн. сътр. Калина Стоименова

Адрес: В56 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

e-mail: kalina[at]phys.uni-sofia.bg

Области на интерес

Астрофизика на високите енергии
Активни галактични ядра
Екзопланети

Професионален опит

04.2019 г. – досега  технически сътрудник, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Образование 

2017 г. – досега   бакалавър по Астрономия, Метеорология и Геофизика, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“