Християн Михайлов

Адрес: В56 Физически Факултет

бул. „Джеймс Баучър“ 5

София 1164

e-mail: 

Области на интерес

Междузвездна среда и звездообразуване

Космология

Извънгалактична астрономия

Професионален опит

05.2019 г. – до сега     технически сътрудник, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Образование

2016 г.   –   средно; телекомуникационни системи, ПГАВТ „А.С. Попов“