Име

Кабинет

Контакти

Ръководител Катедра

стая В52 (вляво), Физически Факултет

e-mail: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg

Състав

стая В53 (вляво), Физически Факултет

e-mail: japet[at]phys.uni-sofia.bg

стая В64 (вляво), Физически Факултет

e-mail: eirene[at]phys.uni-sofia.bg

стая В65 (вляво), Физически Факултет

e-mail: valcheva[at]phys.uni-sofia.bg

стая В65 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: vbozhilov[at]phys.uni-sofia.bg

стая В53 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: g_petrov[at]phys.uni-sofia.bg

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: o_stanchev[at]phys.uni-sofia.bg

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: msminev[at]phys.uni-sofia.bg

стая В56, Физически Факултет

e-mail: markishki[at]mail.bg

физик Николай Теохаров

техн. сътр. Горан Горанов

чистач Трайчо Йосифов

Докторанти

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: ln[at]phys.uni-sofia.bg

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: mpetrova[at]phys.uni-sofia.bg

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: iordan93[at]gmail.com 

стая В52 (вляво), Физически  Факултет

e-mail: ezaharieva[at]phys.uni-sofia.bg 

Светослав Ботев

Защитили докторанти през последните години

Орлин Станчев – 2017 г.

Александър Куртенков – 2017 г.

Сава Донков – 2015 г.

Владимир Божилов – 2014 г.

Георги Петров – 2012 г.