Действащи проекти към катедра "Астрономия" през 2020г.

Съвместен проект с Center for Astronomy Heidelberg, Institute of Theoretical Astrophysics, на тема „Physical description of turbulent and gravitationally bound structures in molecular clouds in relation to the modeling of the general cloud structure”

Двустранно сътрудничество с Университета на Кьолн по проект „Физически анализ на турбулентни и гравитационно свързани обекти в молекулярни облаци във връзка с еволюцията на облака“

Двустранно сътрудничество с Университета на Хамбург по проект „Физически анализ и моделиране на общата структура на молекулярни облаци“