Програма за кръжок
януари
– февруари 2016 г.

14 януари 2016 г., 19:15 часа, зала А315, Физически факултет
МЕЖДУ НОВИ И СВРЪХНОВИ: КОГАТО ДВЕ ЗВЕЗДИ СЕ СЛИВАТ
Александър Куртенков, докторант към катедра „Астрономия“ на СУ и оператор на 2м телескоп на НАО-Рожен

21 януари 2016 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

 

28 януари 2016 г., 19:15 часа, Зала А315, Физически факултет
БАЗИСНА МЕТЕОРНА ФОТОГРАФИЯ
Пенчо Маркишки, астроном-техник към Институт по Астрономия с НАО, БАН

 

04 февруари 2016 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
ЕЛЕКТРИЧНИ АТМОСФЕРНИ ЯВЛЕНИЯ
Пенчо Маркишки, астроном-техник към Институт по Астрономия с НАО, БАН

 

11 февруари 2016 г., 19:15 часа, зала А315, Физически факултет
ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ В НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ?
Никола Каравасилев, докторант към катедра „Астрономия“ на СУ

 

18 февруари 2016 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития

25 февруари 2016 г., 19:30 часа, зала А315, Физически факултет
ПОГЛЪЩАНЕ НА СВЕТЛИНАТА И МАСИВНО ЗВЕЗДНО НАСЕЛЕНИЕ В ГАЛАКТИКАТА АНДРОМЕДА
доц. д-р Петко Недялков, катедра „Астрономия“ на СУ