Ежегодно катедра Астрономия обявява места за прием в докторската програма по Астрономия и астрофизика на български и английски език по направление 4.1. Физически науки.

       Редовният прием е с изпити по специалността и език през месец декември, а допълнителният през месец юни.

Конспект за кандидат-докторантския изпит на български – https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/217717/1463934/version/1/file/Konspekt-Astronomy_Astrophysics_BG-2019_2020.pdf

и на английски – https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/217718/1463938/version/1/file/Konspekt-Astronomy_Astrophysics_EN-2019_2020.pdf

Повече информация може да откриете тук –  https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/priem_obuchenie_diplomirane/doktoranturi