Дипломни работи
специалност „Астрономия и Астрофизика“

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и астрофизика“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се оформят на LATEX. Примерен образец може да изтеглите от тук.

Дати защита на дипломни работи за завършващите студенти от МП „Астрономия и Астрофизика“:

  1. Първа държавна сесия – 26 февруари 2021 г. от 10:00 часа
  2. Втора държавна сесия – 15 юли 2021 г. от 14:00 часа