Дипломни работи
специалност „Астрономия и Астрофизика“

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и астрофизика“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се оформят на LATEX. Примерен образец може да изтеглите от тук.

Дипломните работи трябва да бъдат съобразени с Етичния кодекс на Университета.