Дипломни работи
специалност „Астрофизика, Метеорология и Геофизика“

доц. д-р Тодор Велчев

1. Наблюдателни индикатори на молекулния газ в Галактиката
2. Сгъстявания и влакнести структури в молекулярните облаци в Галактиката
3. Протозвездни обекти в гигантските молекулярни облаци в Галактиката
4. Роля на магнитното поле за звездообразуването в молекулярни облаци

 

доц. д-р Антония Вълчева

1. Пространствено разпределение на нови в М31

 

гл. ас. д-р Владимир Божилов

1. Екзопланети и обитаемост: в търсене на живот извън Слънчевата система

Заявление за разработване на дипломна работа може да изтеглите от тук

Дипломните работи трябва да бъдат съобразени с Етичния кодекс на Университета.