Дипломни работи
специалност „Астрофизика, Метеорология и Геофизика“

доц. д-р Тодор Велчев

1. Наблюдателни индикатори на молекулния газ в Галактиката
2. Сгъстявания и влакнести структури в молекулярните облаци в Галактиката
3. Протозвездни обекти в гигантските молекулярни облаци в Галактиката
4. Роля на магнитното поле за звездообразуването в молекулярни облаци

доц. д-р Антония Вълчева

1. Пространствено разпределение на нови в М31

гл. ас. д-р Владимир Божилов

1. Екзопланети и обитаемост: в търсене на живот извън Слънчевата система

Заявление за разработване на дипломна работа може да изтеглите от тук

Дипломните работи трябва да бъдат съобразени с Етичния кодекс на Университета.

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Дати за защита на дипломни работи за завършващите студенти от БП „Астрофизика, метеорология и геофизика“:

  1. Първа държавна сесия – 23 юли 2021 от 10:00 часа – аудитория В60
  2. Втора държавна сесия – 13 септември 2021 от 10:00 часа – аудитория В60.