Дипломни работи
специалност „Астрономия и популяризация на астрономията

доц. д-р Тодор Велчев

1. Известни области на звездообразуване в Млечния път
2. Какво ни разкриват мисиите Herschel и Planck?
3. Структури в молекулярните облаци: влакна, сгъстявания, ядра
4. Как възникват планетите: съвременна теория

доц. д-р Антония Вълчева

1. Космическият телескоп Кеплер: две успешни мисии и хиляди открити екзопланети
2. Пътешествието на “Нови хоризонти” до Плутон

доц. д-р Петко Недялков

1. Екстинция и екстинционни калкулатори
2. Космическият телескоп Джеймс Уеб

гл. ас. д-р Владимир Божилов

1. Парадокс на Ферми: сами ли сме във Вселената?
2. Тъмната енергия и загадката на ускоряващата се Вселена
3. Тайните на Марс: космически мисии разкриват историята на Червената планета

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и популяризация на астрономията“ се оформят на WORD. Заявление за разработване на дипломна работа, примерен образец и необходимите шрифтове може да изтеглите от тук.

Дипломните работи трябва да бъдат съобразени с Етичния кодекс на Университета.