Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

ИМЕ

КАБИНЕТ

ТЕЛЕФОН

Ръководител Катедра

доц. д-р Евгени Петев Овчаров

стая В52 (вляво), Физически Факултет

81-61-717

Състав

доц. д-р Петко Любенов Недялков

стая В53 (вляво), Физически Факултет

81-61-337

доц. д-р Антоанета Емилова Антонова

стая В65 (вдясно), Физически Факултет

81-61-370

доц. д-р Тодор Василев Велчев

стая В64 (вляво), Физически Факултет

81-61-414

гл. ас. д-р Антония Трендафилова Вълчева

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

81-61-413

гл. ас. д-р Владимир Веселинов Божилов

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

81-61-413

гл. ас. д-р Георги Петров Петров

стая В53 (вдясно), Физически Факултет

81-61-201

гл. ас. д-р Орлин Иванов Станчев

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

81-61-413

физик Ивайло Станев Станев

стая В53 (вдясно), Физически Факултет

81-61-201

физик Никола Каравасилев

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

81-61-716

технически сътрудник Пенчо Димитров Маркишки

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

81-61-716

Нина Атанасова Танева - инспектор учебна дейност

стая В52 (вляво), Физически Факултет

81-61-717

Докторанти

Ганчо Ганчев

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

81-61-716

Милен Минев

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

81-61-716

Наскоро пенсионирани преподаватели

доц. д-р Валери Костадинов Голев

стая В65 (вляво), Физически Факултет

81-61-369

Защитили докторанти през последните години

Орлин Иванов Станчев - 2017 г.

Александър Куртенков - 2017 г.

Сава Донков - 2015 г.

Владимир Веселинов Божилов - 2014 г.

Георги Петров- 2012 г.

Мина Валентинова Колева - 2009 г.

Антония Трендафилова Вълчева - 2008 г.

Евгени Петев Овчаров - 2008 г.

Петър Манев Песев - 2008 г.

Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164